גנטיקה כללית - מעבדה (0455.2626)
GENETICS-LABORATORY
המעבדה נועדה ללמוד את השיטות הבסיסיות בגנטיקה של חיידקים,שמרים ובני אדם. השיטות כוללות אנליזה פנוטיפית, שיטות מיקרוביולוגיות ושיטות מולקולריות של עבודה ב-DNA. נושאי המעבדה:
• גנטיקה בשמר התסיסה: דומיננטיות, רצסיביות, תכונות אוטוזומליות ותכונות אחוזות למין ומיפוי גנים באמצעות רקומבינציה.
• גנטיקה בהפלואידים(שמרים): מוטנטים במסלולים ביוכימיים, אנליזה של טטרדות, רקומבינציה.
• גנטיקה של חיידקים: העברת גנים, מיפוי גנים ואנליזה של מוטציות במסלולים מטבוליים.
• גנטיקה של בני אדם: קבוצות דם, תאחיזה למין, מנדליזם, גנטיקה של אוכלוסיות, שימוש בסמנים מולקולריים ושיטות מולקולריות לאפיון גנטי של פרטים ואוכלוסיות.
מס תלמידים: 90
דרישות קדם: מעבדת מבוא לביולוגיה מולקולרית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון נקבע לפי דוחות, בחנים (בהתאם להחלטת המרצים בקורס), הערכת מדריך ומבחן מסכם.
המבחן ינתן בשעור האחרון של הסמסטר.
מטלת סיום: בחינה בכתב