מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא (0455.2566)
MOLECULAR CELL BIOLOGY LAORATORY
המעבדה תכלול את הנושאים הבאים:
• יסודות ניסויים בחקר התא
• שיטות לגידול תאים בתרבית והשפעות הסביבה על גידול התאים הללו.
• השפעת תנאי גידול על יצירת מרכיבים תוך תאיים ועל הבקרה במחזור התא
• איתותים בין תאיים
• תקשורת בין תא לסביבתו ומנגנון אינטרנליזציה של ליגנד רצפטור
• גישות ניסוייות לאבחון ובידוד סמנים מולקולריים של התא
• הפרדת תאים על סמך סמנים ממברנליים
• שימוש ב- western blot לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
• שימוש ב- RT-PCR לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
המעבדה תתקיים במחציתו הראשונה של הסמסטר, ותמשך כ- 7 שבועות.
דרישות קדם: דרישה מוקדמת: המעבדה במבוא לביולוגיה מולקולרית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: בחנים במהלך הסמסטר + דוחות מעבדה