אבולוציה (0455.2536)
Evolution
הקורס מציג לתלמיד את שדה המחקר של האבולוציה, ואת הכוחות העיקריים המניעים תהליכים אבולוציוניים. חלקו הראשון של הקורס עוסק בהיבטים בסיסיים של האבולוציה כתיאוריה וכתהליך. בחלקו השני מקשר הקורס בין גנטיקה של אוכלוסיות וגנטיקה כמותית מצד אחד, לבין סלקציה וסחיפה גנטית מצד שני. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לנושאים מתקדמים יותר, ובכלל זה שאלות פתוחות בחקר האבולוציה.

נושאי הלימוד:
• מבוא: מהי אבולוציה; תולדות התפתחות הרעיון
• העדויות לקיומה של האבולוציה
• סיסטמטיקה (מיון) ושחזור עצים פילוגנטיים
• מנגנון הברירה הטבעית
• גנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה
• תהליכים אקראיים והתיאוריה הניוטרליסטית
• ממודלים של שני גנים ועד גנטיקה כמותית
• חקר אדפטציות
• רמות הפעולה של הברירה הטבעית; האבולוציה של אלטרואיזם
• בעיית האבולוציה של ה-Sex
• ברירה זוויגית (sexual selection)
דרישות קדם: ידע בסיסי בגנטיקה על סמך קורסי מבוא כגון ביולוגיה של התא או גנטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה מסכמת – 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Ridley, M. 1996. 2004 Evolution 2nd and 3rd Editions. Blackwell Science Inc.
Freeman, S. and Herron, J.C. Evolutionary analysis (2nd and 3rd Edition). Prentice Hall
Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary Biology 3rd Edition. Sinauer Associates, Inc.
יבלונקה, ח. 1994. אבולוציה. האוניברסיטה הפתוחה (סדרת חוברות).