פרקים נבחרים בפיסיולוגיה של בע"ח (0455.2534)
Selected Topics in Animal Physiology, Laboratory
0455.2534 פרקים נבחרים בפיסיולוגיה של בע"ח
Selected Topics in Animal Physiology, Laboratory
מרכזי הקורס:
ד''ר יצחק מיכאלבסקי (https://www6.tau.ac.il/michaelevski/ )
ד''ר אנטון שיינין (https://www6.tau.ac.il/michaelevski/index.php/about/lab-members/17-lab-members/current/51-dr-anton-sheinin )
פרטי הקורס
מטרת הקורס: להקנות לתלמידים הבנה מעמיקה של תהליכים פיזיולוגיים נבחרים ולרכוש מיומנויות ניסיוניות, איסוף ועיבוד נתונים של מגוון פרמטרים פיזיולוגיים תוך שימוש בציוד מחקרי מתקדם.
אוכלוסיית היעד: במסגרת קורסי חובת בחירה לתלמידי תואר ראשון, שנה ג’.
דרישת קדם: פיזיולוגיה של בעלי חיים או מבוא לפיזיולוגיה עם שילוב של פיזיולוגיה של מערכות

הקורס מורכב מחלקים תיאורטי וניסיוני. במהלך החלק התיאורטי תינתנה הרצאות למטרת הרחבת הידע בנושאים בהם התלמידים יעסקו בחלק הניסיוני. הקורס יכסה מספר נושאים מפיזיולוגיה של מערכות ונוירופיזיולוגיה (ראה להלן). בחלק הניסיוני התלמידים יבצעו ניסויים, ינתחו ויפרשו תוצאותיהם.

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
1. הולכה עצבית (nerve conductance)
2. אלקטרומיוגרפיה (EMG)
3. אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG)
4. מדידת מטבוליזם, ותרמורגולציה
5. מבנה ותפקוד שריר הלב מחזור התכווצות, ECG והבקרה על קצב הלב
6. רישומים אלקרופיזיולוגיים מחתכי היפקמפוס (extracellular hippocampal slice recording)

הרכב הקורס ודרך ההוראה:
התלמידים יתארגנו בקבוצות עבודה בנות שני תלמידים כ”א על פי העדפותיהם. כל קבוצה תבצע במהלך הקורס ששה ניסויי מעבדה שונים.

הדווח על נסויי המעבדה יהיה קבוצתי. כלומר כל קבוצה תגיש דוח משותף אחד לכל ניסוי.
היקף הקורס 3 ש”ס.
נוכחות חובה הן בהרצאות והן במעבדות.
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
60% דו”חות המעבדה (דוח קבוצתי)
20% הערכות המדריך (על פי הפעילות במהלך המעבדה)
20% - בחינה
דרישות קדם: פיזיולוגיה של בעלי חיים או מבוא לפיזיולוגיה עם שילוב של פיזיולוגיה של מערכות
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
60% דו”חות המעבדה (דוח קבוצתי)
20% הערכות המדריך (על פי הפעילות במהלך המעבדה)
20% - בחינה.
ספרות:
Eckert*,R.,D. Randall and G. Augustine: Animal Phsiology. W.H. Freeman & Company.
Stein, W.D.: Channels, Carriers and Pumps. An Introduction to Membrane Transport. Academic Press Inc.
Schmidt-Nielsen*, K. Animal Physiology. Adaptation and Environment Cambridge University Press.