מעבדה במיקרוביולוגיה (0455.2523)
GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY
המעבדה מיועדת ללמוד את השיטות הבסיסיות של עבודה במיקרואורגניזמים.
נושאי המעבדה כוללים:
• טכניקות בסיסיות: עבודה סטרילית, הסתכלות בחיידקים במיקרוסקופ הפאזות ועבודה עם תרביות טהורות.
• בידוד ישיר של חיידקים.
• העשרה של חיידקים.
• זיהוי ואפיון של חיידקים באמצעים מולקולריים ופיסיולוגיים.
• השריית מוטציות במיקרואורגניזמים, בידודם ואיפיונם.
• השפעת אנטיביוטיקות שונות על גידול חיידקים.
• מחזור גידול של בקטריופאג’ים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יקבע לפי דוחות, הערכת מדריך ומבחן מסכם.
מטלת סיום: בחינה בכתב