פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה (0455.2503)
PLANT PHYSIOLOGY - LAB
מעבדה זו תשלים ותוסיף להבנה של החומר הנלמד בקורס התיאורטי אך מהווה קורס בפני עצמו.

המעבדה תכלול את הנושאים הבאים:
• שיטות ביופסיקליות וביוכימיות למדידת שיעורי פוטוסינתזה.
• ? מדידת מעבר אלקטרונים במערך הפוטוסינתטי בממברנות התילקואידים.
• ? בקרה הורמונלית של צמיחת נבטים.
• ? רגולציה של פעילות העמילאז בזרעים נובטים.
• ? זיהוי האנזים עמילאז באמצעות אלקטרופורזה בג’ל פוליאקרילאמיד (SDS-PAGE) והגבה עם נוגדן (Western blotting).
• ? איפיון פנוטיפי וגנוטיפי של מוטנטים של ארבידופסיס הרגישים למלח.
דרישות קדם: המעבדה מיועדת לתלמידים שלמדו או לומדים במקביל את קורס החובה בפיזיולוגיה של הצמח.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
בחנים 15%
דו”חות מעבדה 35%
הערכת מדריך 50%