אקולוגיה (0455.1809)
Ecology
הקורס יהיה מורכב מ- 4 חטיבות:
• מבוא לאקולוגיה אקוסיסטמחת ולביולוגיה אורגניזמלית
• אקולוגיה של אוכלוסיות
• אקולוגיה של חברות ומערכות אקולוגיות
• האדם ומקומו במערכת האקולוגית.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי יקבע לפי הבחינה בכתב
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Cain, M.L; Bowman W.D. & Hacker S.D. Ecology - Second Edition. Sinauer Associates, Inc.