חשיפה למחקר אקולוגי ואבולוציוני (0455.1701)
Introduction to Ecological and Evolutionary Research
הקורס יתבסס על הצמדת כל סטודנט במסלול לאיש סגל העוסק באקולוגיה או אבולוציה ולפעילות במעבדתו. איש הסגל ישמש כחונך וינחה את הסטודנט בקריאת חומר מדעי, וכן יצרף אותו לפגישות המעבדה השבועיות ולפעילות מחקרית במהלך השנה. הסטודנט ילמד על שאלות המחקר בהן עוסקת המעבדה, ויכיר את שיטות המחקר והפרויקטים השונים בהם עוסקים הסטודנטים (מסטרנטים ודוקטורנטים) תוך כדי מגע בלתי אמצעי עמם והצטרפות לפעילויות המחקר השונות.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יינתן במשותף על ידי איש הסגל החונך ועל ידי מרכז הקורס, וזאת על סמך הערכה של החונך ועל סמך דו”ח מסכם בכתב ושתי הצגות בעלפה שיציג הסטודנט בפני שאר הסטודנטים במסלול (בימים מרוכזים באמצע ובסוף השנה).