מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים (0455.1569)
Introduction to animal life
מטרת הקורס:
הקורס נועד להציג מערכות נבחרות בעולם החי. במסגרת זו יוצגו עקרונות המבנה המורפולוגי והאנטומי, התפתחות מערכות גוף והתאמות המבנה לאורח החיים.
הקורס מורכב משני חלקים:
חלק אחד יבחן השוואתית מערכות נבחרות של חסרי חוליות [כדוגמת חד-תאיים, נבוביים, תולעים שטוחות, תולעים טבעתיות, פרוקי רגליים]. יוצגו מערכות הגוף ותפקודם במים וביבשה.

החלק השני יסקור את מערכת המיתרנים ויתמקד בחוליתניים: דגים חסרי לסתות, דגי גרם וסחוס, דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים. לימוד החוליתניים יכלול את הפילוגנזה והאבולוציה של קבוצות חולייתנים עיקריות בשילוב של לימוד עקרונות אבולוציוניים. יבחנו הצורה והפונקציה של מערכות גוף, בעיקר מערכות העיכול, הנשימה, הלב וכלי דם, ההפרשה והשלד.
סדר ההרצאות בחלק זה של הקורס יהיה בעיקר על פי קבוצות שונות:
1. מיהם החולייתנים?
2. עצים פילוגנטיים
3. דגים
4. אנטומיה, פיזיולוגיה ופונקציה של מערכות הגוף בחולייתנים
5. היציאה ליבשה – דו חיים
6. זוחלים
7. עופות
8. יונקים
9. אבולוציה של האדם
10. מגמות אבולוציוניות וקדמה אבולוציונית: מיתוסים ואמיתות

דרישות קדם: יכולת קריאת ספר לימוד מדעי באנגלית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
ציון הקורס:

ייקבע על בסיס בחנים במהלך הסמסטר [עד 15%] ומבחן סופי.

הציון הסופי יהיה ממוצע של שני חלקי הקורס.
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Hickman C.P. et al – Integrated Principles of Zoology.
ישמש את הקורס על שני חלקיו – חסרי חוליות וחוליתניים.

Kardong, V.K. – Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution.
ישמש ללימוד חוליתניים.

קריאה ממקורות אלה שתוגדר כחובה תחייב למבחן