כימיה פיסיקלית (0455.1565)
Physical Chemistry
• קינטיקה כימית: סדרי ריאקציות-תאוריה וקביעה נסיונית, הקשר בין סדר ומנגנון הריאקציה, הקשר בין קבועי מהירות לקבוע שיווי המשקל, השפעת הטמפרטורה על קבוע המהירות, קינטיקת מצב עמיד.

• תרמודינמיקה: חום ועבודה, החוק הראשון של התרמודינמיקה, אנטלפיה, קיבול חום, תהליכים ספונטניים והפיכים, אנתרופיה והחוק השני, החוק השלישי של התרמודינמיקה, אנרגיה חופשית, קבועי שיווי משקל והטמפרטורה, גישה תרמודינמית לתכונות קוליגטיביות.

תאים אלקטרוכימיים ואלקטרוליזה: פוטנציאל חמצון-חיזור, תנאים סטונדרטיים, תאים גלוניים וסקלת חמצון-חיזור, משוואת נרנסט, הקשר לקבועי שווי-משקל, תא ריכוזים, אלקטרודות בשרות המעבדה, אלקטרוליזה.

• נוזלים: מודל מיקרוסקופי, שיווי משקל בין פאזות, לחץ אדים, דיאגרמת פאזות, מעברי פאזות.תמיסות אידיאליות, חוק ראול, תכונות קולגטיביות.
דרישות קדם: כימיה כללית ואנליטית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
10% 2 בחנים
10% הגשת תרגילים
80% בחינה סופית
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
ספר הלימוד:
General Chemistry 8th edn., R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring. Prentice Hall, New Jersey 2002
ספרי עזר:
University Chemistry 4th edn ., B.M. Mahan and R.J. Myers. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, 1987
עקרונות הכימיה חלקים א’ ו-ב’, עמנואל מנזורולה, הוצאת קווים חברה לפירסום בע”מ.