סוגיות במדעי המוח (0455.1559)
ISSUES IN BRAIN SCIENCES
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות
נוכחות חובה