מבוא למדעי הצמח (0455.1521)
Introduction to Plant Sciences
מטרת הקורס היא להציג את חשיבותה המרכזית של ממלכת הצומח בעולם החי, ותרומת המחקר במדעי הצמח לביולוגיה המודרנית.
במשך הקורס נציג את מחזור חיי הצמח תוך מתן דגש על תהליכים יחודיים לממלכת הצומח הכוללים:
• האור כאות להשראת תהליכים התפתחותיים [התפתחות הזרע ונביטה]
• התמרת האור לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינטזה
• גנטיקה ואבולוציה
• התפתחות רקמות הצמח
• העברת אותות ובקרת תהליכי התפתחות והתמיינות ע”י הורמונים
• מבנה ותפקוד אברי הצמח: שורש, גבעול ועלה
• תהליכי רבייה ברמה המבנית, מולקולרית וגנטית
• יחסי צמח-סביבה
• מסלולים מטבולים יחודיים לצמחים
• ביוטכנולוגיה בצמחים - לאן מוביל המחקר בשנת 2000
• מעבדות הדגמה ותרגילים משולבים עם ההרצאות

במהלך הקורס תקיימו שלוש מעבדות הדגמה משולבות עם תרגיל.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
Raven, Evert, Eichhorn: Biology of Plants, 6th Edition, 1998
W.H. Freeman and Conpany, NY

Campbell: Biology. 4th - 7th Editions
Benjamin/Ceemnings , California