מבוא לביולוגיה של התא (0455.1510)
Introduction to Cell Biology
מאפייני החיים
מקרומולקולות כמרכיבי התא
הממברנה התאית ותפקודיה
התא הפרוקריוטי והאוקריוטי
הגרעין: כרומוזומים וגנים
זרימת המידע בתא:
שכפול
שעתוק
תרגום
מחזור התא והבקרה עליו
חלוקת התא:
מיטוזה
מיוזה
טרנספורט תוך תאי:
רטיקולום אנדופלאסמטי
מערכת גולגי
ליזוזומים
מיטוכונדריה וזרימת האנרגיה
בקרת התבטאות גנים
בקרת יציבות חלבונים
השלד התאי [ציטוסקלטון]
צמתים בין תאים
תנועה תאית
מסלול העברת אותות בתא
התמיינות והתפתחות עוברית
מבוא לתהליך הסרטני
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL
BY: ALBERTS, BRAY, LEWIS, RAFF, ROBERTS AND WATSON, GARLAND PRESS.