סמינר ביוטכנולוגיה א' (0455.1459)
Biotechnology Seminar A
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הביו והננו-טכנולוגיה ע”י מרצים אורחים, ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות. המטרה בסמינר זה הינה לחשוף את הסטודנטים למגוון העצום של מדע בסיסי בעל פוטנציאל ישומי.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה