סמינר לתלמידי התכנית למצטיינים (0455.1000)
SEMINAR OF THE EXCELLING PROGRAM
תלמידי התכנית ירצו במסגרת סמינר מיוחד לתלמידים בתכנית שיזכה אותם ב-2 ש”ס בכל שנה. התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל המפגשים במשך כל שנות התכנית, עד סיום כל חובותיהם לתואר.

במהלך השנים השונות התלמידים יבצעו מטלות שונות במסגרת הסמינר:
שנה א’ – הסמינר יכלול הרצאות של מספר חברי פקולטה על תחומי המחקר שלהם, לימוד קריאה והצגה של מאמר מדעי והסקת מסקנות ממנו. בסוף השנה הסטודנטים יעבירו הרצאה על מאמר מדעי שיבחרו, אותו יכינו בעזרתם של המנחים של התכנית והחונכים האישיים.

חובה על התלמידים לקבל אישור ממנחי התכנית על נושא ההרצאה לפני מתן ההרצאה. חבר הסגל המנחה את התלמיד (בקריאה מודרכת, בסמינריון או בפרוייקט) יוזמן על ידי הסטודנטים להיות נוכח בזמן ההרצאה.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה