פאוניסטיקה של חרקים ב' (04553831)
מרצי הקורס | ד"ר אמנון פרידברג לאתר הבית של המרצה | ד"ר נטע דורצ'ין לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
27/3/2015 (יום שישי)
19/4/2015-20/4/2015 (יום ראשון)
11/5/2015-12/5/2015 (יום שני)
18/6/2015 (יום חמישי)
סילבוס
משוב