ביולוגיה ימית - סיור (04553823)
מרצי הקורס | פרופ. יהודה בניהו לאתר הבית של המרצה | פרופ. מיכה אילן לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
7/11/2014 (יום שישי)
14/11/2014 (יום שישי)
21/11/2014 (יום שישי)
28/11/2014 (יום שישי)
5/12/2014 (יום שישי)
סילבוס
משוב