ביוגיאוגרפיה (04553703)
מרצי הקורס | פרופ. שי מאירי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
7/11/2014 (יום שישי)
28/12/2014 (יום ראשון)
24/3/2015-26/3/2015 (יום שלישי)
15/4/2015-16/4/2015 (יום רביעי)
30/4/2015 (יום חמישי)
1/5/2015 (יום שישי)
סילבוס
משוב