פרמקולוגיה (04553465)
מרצי הקורס | פרופ. איתי בנהר לאתר הבית של המרצה | פרופ. דן פאר לאתר הבית של המרצה | ד"ר טל דביר לאתר הבית של המרצה | פרופ. יואל קלוג לאתר הבית של המרצה | ד"ר יצחק מיכאלבסקי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב