יזמות עסקית (04553460)
מרצי הקורס | פרופ. דן פאר לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב