מבוא לנוירוביולוגיה (04553237)
מרצי הקורס | פרופ. אורי אשרי לאתר הבית של המרצה | פרופ. ראובן שטיין לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב