סמינר לתלמידי התוכנית למצטיינים (04553109)
מרצי הקורס | פרופ. גיל סגל לאתר הבית של המרצה | ד"ר יוסי יובל לאתר הבית של המרצה | פרופ. מרסלו ארליך לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב