אקולוגיה של הצומח בא"י (04552809)
מרצי הקורס | ד"ר יובל ספיר לאתר הבית של המרצה | פרופ. מרסלו שטרנברג לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
20/3/2015 (יום שישי)
24/3/2015 (יום שלישי)
31/3/2015 (יום שלישי)
21/4/2015 (יום שלישי)
28/4/2015 (יום שלישי)
סילבוס
משוב