אוריינות מדעית (04552776)
מרצי הקורס | פרופ. גיל סגל לאתר הבית של המרצה | פרופ. ניר אוהד לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב