פאוניסטיקה של בעלי חוליות - זוחלים ויונקים (04552750)
מרצי הקורס | פרופ. יורם יום טוב לאתר הבית של המרצה | פרופ. אלי גפן לאתר הבית של המרצה | פרופ. יוסי לשם לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סיורים
31/10/2014 (יום שישי)
12/4/2015-14/4/2015 (יום ראשון)
15/5/2015 (יום שישי)
סילבוס
משוב