כימיה אורגנית - מעבדה (04552666)
מרצי הקורס | פרופ. פרננדו פטולסקי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב