פרקים נבחרים בפיסיולוגיה של בע"ח (04552534)
מרצי הקורס | ד"ר אנטון שיינין לאתר הבית של המרצה | ד"ר יצחק מיכאלבסקי לאתר הבית של המרצה |
ימים ושעות
מועדי מבחן
סילבוס
משוב