מידע לגבי הידיעון– FAQ

 

מהו מבנה הידיעון החדש?

איזה נהלים רלבנטים לגבי?

איפה המבחנים? איפה הסיורים?

איפה תוכנית הלימודים שלי?

איך מדפיסים חלקים מהידיעון?

איך מוצאים פרטים על קורס?

איך אמצא קורסים הנלמדים באותו היום? איך אמצא את כל הקורסים שמרצה מסוים מלמד?

מצאתי סתירה בין סעיפים שונים, מה עושים? יש לי רעיון בקשר לידיעון, למי פונים?

 

מהו מבנה הידיעון החדש? למעלה

ידיעון תואר ראשון

פרקים א' עד ח' מכילים נהלים כלליים לכל תלמידי הפקולטה.

פרק ט' מכיל הסברים לגבי המסלולים השונים בתואר הראשון בפקולטה. לגבי כל מסלול נעשתה הפרדה בין "תקנון" המפרט את הנהלים הרלבנטים לאותו מסלול לבין "לוח קורסים" המפרט את הקורסים שיש לקחת במסגרת המסלול.

בלוח הקורסים כל קורס מקושר לדף קורס שמרכז את כל הפרטים לגבי קורס מסוים – המרצים, הזמנים בהם הוא מתקיים, הסילבוס שלו ופרטים נוספים.

בפרק י' ישנו פירוט של כל הקורסים הניתנים בפקולטה השנה. כל קורס מקושר לדף קורס וכל מרצה מקושר לדף מרצה.

פרק יא' מכיל את הסילבוסים של הקורסים הניתנים בפקולטה לתואר ראשון. הרשימות כוללות גם קורסים שלא מועברים בשנה הנוכחית.

פרקים יב'-טז' מפרטים את מערכות השעות במסלולים השונים.

פרק יז' מכיל רשימה של הסיורים שיערכו במהלך השנה. מועדי הסיורים עשויים להשתנות לכן יש לעקוב אחר השינויים.

פרק יח' מפרט את רשימת מועדי המבחנים. המועדים עשויים להשתנות לכן יש לעקוב אחר השינויים.

פרק יט' מפרט את נושאי העבודות הסמינריוניות ועבודות הפרויקט האפשריים, לפי מחלקות ומרצים.

 

ידיעון תארים מתקדמים  למעלה

פרקים א'-ג' מכילים מידע כללי על הפקולטה.

פרק ד' מכיל מידע על המדרשה לתארים מתקדמים

פרק ה' מכיל את תקנון הלימודים לתואר שני

פרק ו' מכיל את נוהל הרישום לקורסים

פרק ז' מסביר לגבי המסלול הישיר לדוקטורט

פרק ח' מפרט לגבי מסלולי הלימודים לתואר שני

פרק ט' מכיל מידע על המחלקות ונושאי המחקר לתואר שני

פרק י' כולל את נוהלי לימודים לקראת תואר דוקטור

פרק יא' מפרט את רשימות הקורסים והסילבוסים לקורסים לתארים מתקדמים

פרק יב' מכיל את לוח המבחנים לפי סמסטרים ומועדים

פרק יג' מכיל את לוח הסיורים

איזה נהלים רלבנטים לגבי? למעלה

הידיעון בנוי בצורה מדורגת. ראשית יש לבחור לצפות בידיעון תואר ראשון או תארים מתקדמים, לאחר מכן בכל ידיעון ישנן הוראות כלליות לכל התלמידים, ולבסוף נהלים הרלבנטים רק לתלמידים במסלול ספציפי.

סטודנטית הלומדת, לדוגמה, במסלול המחקרי צריכה לקרוא את הנהלים בפרקים א-ח שמתייחסים לכלל התלמידים ובנוסף עליה לקרוא את סעיף 2 בפרק ט' שמתייחס למסלול המחקרי.

נעשתה הפרדה בין התקנון ללוח הקורסים כדי להבהיר ולצמצם את מספר הנהלים שיש להתייחס אליהם.

איפה המבחנים? איפה הסיורים? למעלה

ידיעון תואר ראשון

רשימת כל המבחנים נימצאת בפרק יח' לפי סמסטרים ומועדי המבחנים. יש לעקוב אחר השינויים במהלך השנה.

רשימת הסיורים נמצאת בפרק יז'. לכל סיור יש קישור לקורס שבמסגרתו הסיור נערך. יש לעקוב אחר השינויים במהלך השנה.

בנוסף, בדף הקורס מופיעים המבחנים והסיורים, אם ישנם, של אותו הקורס.

ידיעון תארים מתקדמים  למעלה

רשימת כל המבחנים נימצאת בפרק יב' לפי סמסטרים ומועדי המבחנים. יש לעקוב אחר השינויים במהלך השנה.

רשימת הסיורים נמצאת בפרק יג'. לכל סיור יש קישור לקורס שבמסגרתו הסיור נערך. יש לעקוב אחר השינויים במהלך השנה.

בנוסף, בדף הקורס מופיעים המבחנים והסיורים, אם ישנם, של אותו הקורס.

איפה תוכנית הלימודים שלי? למעלה

ידיעון תואר ראשון

כל תוכניות הלימודים נמצאות בפרק ט'. כל הנהלים שמתייחסים לתוכנית מופיעים בתקנון. בסעיף ניפרד מופיע לוח הקורסים הנדרשים באותה התוכנית.

ידיעון תארים מתקדמים  למעלה

תוכניות הלימודים בתואר שני נימצאות בפרק ט'. נושאי המחקר, לפי מחלקות, נמצאות בפרק ח'.

איך מדפיסים חלקים מהידיעון? למעלה

בלחיצה על כל סעיף מופיעה מעל לתוכן הסעיף הכותרת שלו. על מנת להדפיס את העמוד המוצג יש ללחוץ על הצלמית המופיעה בשורת הכותרת, "הדפס עמוד זה"  . בחלק מהעמודים תופיע ההודעה: "להדפסה לחץ על העמוד בכפתור הימני של העכבר ובחר הדפס או print", בהם יש לעקוב אחר ההוראות בהודעה על מנת להדפיס את העמוד המוצג – ללחוץ בלחיצה ימנית של העכבר על תוכן העמוד המוצג ולבחור "הדפס" או "print".

בנוסף, משמאל לכותרת מופיעים קישורים לקבצי PDF – האחד מכיל את הסעיף המוצג  והשני מכיל את תוכנו של הפרק כולו . בסעיפים שמכילים מידע שמתעדכן תדיר (רשימת קורסים, מבחנים) לא יהיו דפי PDF כדי למנוע טעויות.

איך מוצאים פרטים על קורס? למעלה

            ניתן למצוא פרטים על הקורס בכמה דרכים:

דרך מסלול הלימודים: אם הקורס הוא חלק ממסלול הלימודים קישור אליו יופיע בפרק ט' במסלול הרלוונטי, בסעיף לוח קורסים. הקישור מוביל לדף הקורס המכיל פרטים מלאים על הקורס.

דרך רשימת הקורסים: רשימות הקורסים בפרק י' מחולקות לפי המסלול המורחב לשנה א', שנה ב' חובה וקורסי בחירה של שנה ב' וג'. כל רשימה מחולקת לפי סמסטרים וממוינת לפי שם הקורס. לחיצה על שם או מספר הקורס תוביל לדף הקורס המכיל פרטים מלאים על הקורס.

דרך חיפוש קורסים: בפרק חיפוש ומשוב מופיעים מספר אופציות חיפוש בידיעון. הסעיף השני חיפוש מתקדם במערכת שעות פקולטטית  מאפשר לחפש קורסים לפי מספר קורס, שם קורס, שם מרצה, סמסטר, יום ושעות בהם מתקיים הקורס.

            יש לבחור באפשרות "הפקולטה למדעי החיים" (האופציה השניה) לפני החיפוש.

            הסבר לאפשרויות הנוספות:

שדה קישור למרצה – יצור קישור על שם המרצה שיוביל לרשימת הקורסים שהמרצה מלמד.

שדה קישור למבחן – יוסיף קישור לפרטי המבחנים באותו הקורס.

שדה קישור לקורס -

איך אמצא קורסים שנלמדים באותו היום? איך אמצא את כל הקורסים שמרצה מסוים מלמד? למעלה

במידה ואת מעוניינת למצוא קורס לפי: מספר הקורס (או חלק ממנו), שם הקורס (או חלק ממנו), שם המרצה (או חלק ממנו), סמסטר, ויום ושעה שבו הקורס נלמד. יש להשתמש בחיפוש מתקדם במערכת שעות פקולטטית בפרק חיפוש ומשוב.

מצאתי סתירה בין סעיפים שונים, מה עושים? יש לי רעיון בקשר לידיעון, למי פונים? למעלה

דווחי לנו. כדי לדווח על בעיה בקורס מסוים ניתן להשתמש בדף משוב שנימצא בתחתית דף הקורס. לדיווח על בעיות כלליות, הצעות, וכל דבר אחר הקשור לידיעון ניתן להשתמש בטופס המשוב בפרק חיפוש ומשוב.

אנו שמחות לקבל ביקורת, הארות והערות ונעשה מאמץ להתחשב במשובים שנקבל.