יעל נובי
שם מדעי: Capra ibex
תפוצה בארץ: באזורי מצוקים במדבר יהודה ובנגב, כמו כן במערב רמת הגולן, לשם הוכנס על ידי האדם בשנת 1970.
תפוצה בעולם: אזורי הרים באירופה, מזרח קרוב, צפון-מזרח אפריקה ומרכז אסיה.
מאפיינים: בעל חיים שמותאם לחיים באזורים מצוקיים. היעל הוא פעיל יום, אם כי לעתים הוא פעיל גם בלילות ירח מלא. יעלים ניזונים מחומר צמחי בלבד. בחורף ניזונים היעלים בעיקר מצומח עשבוני ובקיץ בעיקר משיחים. בקיץ חייבים היעלים לשתות מדי כמה ימים. היעלים מאורגנים במבנה חברתי מורכב, באוכלוסיות צפופות יש עדרים נפרדים לנקבות ולזכרים ולכל שכבת גיל. באוכלוסיות דלילות כמו זו של הרי אילת, העדרים מעורבים. היעל הגיע בארץ לסף הכחדה עם קום המדינה, ורק "חוק הגנת חיית הבר" שנחקק ונאכף בראשית שנות החמישים של המאה ה-20 אפשר למין זה לשרוד. כיום שוב חשופים יעלים לציד בלתי חוקי, בעיקר על ידי בני מיעוטים.