>>צמצם הכל<<
נספח - מבוא כללי (הדפים הצהובים)
בעלי תפקידים באוניברסיטה 2013-2014
    1     בעלי תפקידים באוניברסיטה  
חיפוש
    1     חיפוש במערכת שעות כלל אוניברסיטאית  
    2     חיפוש מתקדם במערכת שעות פקולטטית  
פרק א' - מידע כללי
    1     לזכרם  
    2     ערוצי מידע ואישורים  
    3     כיתת מחשבים בפקולטה למדעי החיים  
    4     הספריה למדעי החיים ורפואה ע"ש גיטר-סמולרש  
    5     הכוון תעסוקתי  
    6     מידע אינטרנט  
    7     בקשות לשחרור משירות מילואים (ולת"ם)  
פרק ב' - לוח שנת הלימודים
    1     לוח שנת הלימודים  
פרק ג' - מוסדות הפקולטה
    1     חברי מועצת הפקולטה  
    2     ראשי מחלקות  
    3     חברי ועדות תואר ראשון  
    4     חברי ועדות המדרשה  
    5     סגל הפקולטה  
    6     מינהל הפקולטה  
פרק ד' - המדרשה לתארים מתקדמים
    1     מבוא  
פרק ה' - תקנון הלימודים לתואר שני
    1     הגדרות  
    2     נוהל קבלת תלמידים  
    3     מלגות קיום  
    4     תכניות לימודים  
    5     משך הלימודים  
    6     מנחה ומנחה משני  
    7     עבודת גמר  
    8     בחינת גמר  
    9     נוהלי סיום  
    10     סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה  
פרק ו' - רישום לקורסים
    1     רישום לקורסים (בשיטת הבידינג)  
פרק ז' - המחלקות ונושאי המחקר לתארים מתקדמים
    1     המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
    2     המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
    3     המחלקה לזואולוגיה  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
    4     המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
    5     המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
    6     המחלקה לנוירוביולוגיה  
        מידע כללי ונהלים  
        נושאי מחקר לתארים מתקדמים  
פרק ח'- מסלולי הלימודים לתואר שני
    1     המסלול באקולוגיה ובאיכות הסביבה  
    2     המסלול בביוטכנולוגיה  
    3     המסלול בביוכימיה  
    4     המסלול בביולוגיה של התא ובאימונולוגיה  
    5     המסלול בגנטיקה  
    6     המסלול בזואולוגיה  
    7     המסלול במדעי הצמח  
    8     המסלול במיקרוביולוגיה  
    9     המסלול בנוירוביולוגיה  
    10     המסלול בביולוגיה תאורטית ומתמטית  
פרק ט' - לימודים לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה כולל מסלול ישיר
    1     חובות אקדמיות  
    2     נוהלי קבלה למסלול הרגיל  
    3     נוהלי קבלה למסלול הישיר  
    4     חובות תלמיד מחקר שלב א'  
    5     חובות תלמיד מחקר שלב ב'  
    6     משך הלימודים  
    7     מתכונת עבודת הדוקטורט  
    8     הענקת תואר שני לתלמידי המסלול הישיר  
פרק י - תוכניות לימוד בין פקולטטיות
    1     מסלול בחומרים וננו טכנולוגיות  
    2     מסלול לביואינפורמטיקה  
פרק יא'- פירוט קורסים וסילבוסים
    1     קורסי המדרשה  
        סמסטר א  
        סמסטר ב  
    2     סילבוסים מדרשה  
    3     קורסי בחירה שנה ג' תואר ראשון  
        סמסטר א  
        סמסטר ב  
        קורסים שנתיים  
    4     סילבוסים קורסי תואר ראשון  
    5     קורסים שנתיים  
    6     סילבוס עבור קורסים הניתנים בשפה האנגלית  
פרק יב' - לוח בחינות
    1     סמסטר א' מועדי א' וב'  
    2     סמסטר ב' מועדי א' וב'  
פרק יג' - לוח סיורים
    1     לוח סיורים