ועדות הפקולטה

ועדת מינויים

ועדת תואר ראשון

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' ישי בלנק – יו"ר

פרופ' איל בנבנשתי

פרופ' יצחק בנבג'י

פרופ' נינה זלצמן

ד"ר שי ווזנר

פרופ' נילי כהן

פרופ' נטע זיו

פרופ' אליעזר לדרמן

פרופ' שרון חנס

פרופ' מנחם מאוטנר

ד"ר תמר כץ קריכלי

פרופ' אריאל פורת

פרופ' מנחם מאוטנר

גב' אילה עצמון – מרכזת הוועדה

פרופ' רועי קרייטנר

גב' יעל יוסף – מרכזת הוועדה

 

 

הנהלה אקדמית – מרכז צבי מיתר

ועדת תואר שני

ללימודי משפט מתקדמים

פרופ'  יורם מרגליות – יו"ר

פרופ' רון חריס - מנהל

פרופ' מיכאל בירנהק

פרופ' ישי בלנק

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' ז'וזה ברונר

ד"ר שי נ. לביא

פרופ' נילי כהן

פרופ' אהוד קמר

פרופ' מנחם מאוטנר

פרופ' רועי קרייטנר

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר הילה שמיר

גב' מיכל גורדון – מ"מ מרכזת הוועדה

גב' אורית קטן – מרכזת הוועדה

 

 

ועדת תלמידי מחקר

ועדה לקתדרות ולהענקת תארי כבוד

פרופ' ז'וזה ברונר – יו"ר

פרופ' רון חריס – יו"ר

פרופ' אריה אדרעי

פרופ' איל בנבנישתי

פרופ' איל בנבנישתי – סמסטר א'

פרופ' נילי כהן

פרופ' יצחק בנבג'י    - סמסטר ב'

פרופ' אריאל פורת

פרופ' חנוך דגן

 

ד"ר אביחי דורפמן

ועדת ספרייה ומיחשוב

פרופ' שי לביא

פרופ' יששכר רוזן-צבי – יו"ר

פרופ' יששכר רוזן-צבי

פרופ' מיכאל בירנהק

גב' זהרה הולצבלט – מרכזת הוועדה

ד"ר עמית פונדיק

 

ד"ר הילה שמיר

ועדה לתכנון ופיתוח

ד"ר יופי תירוש

פרופ' רון חריס – יו"ר

 

פרופ' ליאורה בילסקי

ועדת הלסינקי

פרופ' ישי בלנק

פרופ' עמוס שפירא – יו"ר

פרופ' חנוך דגן

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' אהוד קמר

פרופ' אלימלך וסטרייך

גב' שרה פומרנץ

 

גב' אילה עצמון – מרכזת הוועדה

ועדת בטיחות

 

 

ועדת קבלה

פרופ' מיגל דויטש – יו"ר

פרופ' גיא מונדלק – יו"ר

מר יוסי טפלין

פרופ' איל גרוס

מר שלומי פרנקו

ד"ר שי ווזנר

מר דני פתאל

ד"ר דורין לוסטיג

מר שלומי פרנקו – מרכז הוועדה

ד"ר עמית פונדיק

 

גב' דפנה דון – מרכזת הוועדה

ועדת קליניקות

 

פרופ' רון חריס – יו"ר

 

פרופ' אריה אדרעי

 

פרופ' ישי בלנק

 

פרופ' נטע זיו

 

עו"ד גליה פייט

 

 

 

 

נושאי תפקידים

סגן דקאן – פרופ' ישי בלנק

סגן דקאן למחקר - פרופ' אסף לחובסקי

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט - פרופ' שרון חנס
מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון –

מנהל פרופ' אהוד קמר. יועץ אקדמי: פרופ' עמרי ידלין

מנהל מרכז אדמונד ג. ספרא לאתיקה – פרופ' שי לביא

מנהלת מרכז מינרבה לזכויות האדם -  פרופ' ליאורה בילסקי
מנהל המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי ווזנר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה - פרופ' אסף לחובסקי

מתאם אקדמי של המרכז לפיתוח אפיקי קריירה – פרופ' עמרי ידלין
ממונה על תכנית חילופי סטודנטים -  ד"ר אביחי דורפמן
ממונים על  תיקון ציונים - ד"ר שי נ. לביא וד"ר עמית פונדיק
ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות –ד"ר תמר כץ קריכלי
מרכזי מסלולים שנה א' -  ד"ר' שי ווזנר – מסלול 1, פרופ' שי לביא – מסלול 2

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ' ישי בלנק
עורך ראשי "עיוני משפט" - ד"ר אביחי דורפמן
עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law - פרופ' שרון חנס
עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" - פרופ' מנחם מאוטנר
עורך "דיני ישראל" - פרופ'  אריה אדרעי
יו"ר הוועדה המדעית של התכנית לאיכות הסביבה – פרופ'  יששכר רוזן-צבי

מרכז הסמינר המחלקתי – פרופ'  רון חריס/ פרופ' יצחק בנבג'י

מרכז צהרי יום ד' – פרופ' עמרי ידלין
מרכזת המשפט המבוים - ד"ר יופי תירוש
מנהלת הקליניקות -  פרופ' נטע  זיו
מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי -  פרופ' אריה אדרעי

מנהל אקדמי של תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' שרון חנס

מנהל אקדמי של התכנית הבינלאומית לתואר שני – פרופ' איל בנבנישתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

עמיתי כבוד של הפקולטה למשפטים

 

 

מר אהרון פולונסקי ז"ל - ממייסדי הפקולטה למשפטים.

 

פרופ' אדוארד מיז III - התובע הכללי של ממשלת ארה"ב.

 

מר אנריקה מוחיקה הרצוג - שר המשפטים של ספרד.

 

פרופ' אנדריאס הלדריך - רקטור אוניברסיטת מינכן.

 

 

 

קתדרות

 

 

הקתדרה לזכויות האדם ע"ש אני ופול ינוביץ

המופקד: פרופ' איל בנבנשתי

 

 

 

הקתדרה לתורת המשפט ואתיקה יישומית ע"ש קלמן לובובסקי

המופקד: פרופ' חיים גנז

 

 

 

הקתדרה לחדשנות ותיאוריה משפטית ע"ש סטיוארט וג'ודי קולטון

המופקד: פרופ' חנוך דגן

 

 

 

הקתדרה לדיני חוזים השוואתיים ע"ש בנו גיטר

המופקדת: פרופ' נילי כהן

 

 

 

הקתדרה למשפט אזרחי והשוואתי ע"ש דניאל רובינשטיין

המופקד: פרופ' מנחם מאוטנר

 

 

 

הקתדרה למשפט פרטי ע"ש אלן פוהר

המופקד: פרופ' אריאל פורת

 

 

 

הקתדרה למשפט קונסטיטוציוני ע"ש פנחס רוזן