כתבי עת ומשפט מבוים

כתבי עת - תלמידי הפקולטה מוזמנים להציע עצמם לחברות במערכת של אחד מכתבי העת של הפקולטה המפורטים  בטבלה למטה.
חברות בכל אחת מהמערכות הללו שקולה לקורס בן עד 4 ש"ס ומקנה פטור של עד 4 ש"ס מהחטיבה השלישית.
הקבלה לכל אחת מהמערכות מתבצעת על סמך ראיון אישי. הודעה על מועדי הראיונות תתפרסם במהלך השנה.

 

המשפט המבוים  הוא אחד האירועים המרכזיים בפקולטה. המשפט נערך לזכרם של תלמידינו, שנפלו במערכות ישראל ואירועי טרור.
לאירוע זה נבחרים כל שנה ארבעה סטודנטים אשר מכינים את המשפט המבוים לאורך השנה בהנחיה של מרצה מסגל הפקולטה.
השתתפות במשפט המבוים מזכה ב 2 ש"ס פטור מן החטיבה השלישית. הקבלה למשפט המבוים מתבצעת על סמך ראיון אישי.
הודעה על מועדי הראיונות תתפרסם במהלך השנה.

קורסים מיוחדים לתלמידים נבחרים

השיבוץ לקורסים הבאים ייעשה במהלך השנה עפ"י קריטריונים של הישגים בלימודים וראיון אישי.

1411560301

"משפט מבוים" (2 ש"ס)

ד"ר יופי תירוש

1411560701

"משפט, חברה ותרבות" - כתב עת - מערכת מודרכת
(4 ש"ס)

פרופ' מנחם מאוטנר

1411561201

 (2 ש"ס)

 

1411560201

"עיוני משפט" - כתב עת -  מערכת מודרכת (4 ש"ס)

ד"ר אביחי דורפמן

1411560401

(2 ש"ס)

 

1411563501

"Theoretical Inquiries in Law" - כתב עת - מערכת מודרכת (4 ש"ס)

פרופ' שרון חנס

1411558001

(2 ש"ס)

 

1411553101

"מעשי משפט" -  כתב עת (4 ש"ס)

ד"ר יובל לבנת

1411558101

(2 ש"ס)

 

1411688030

כתבי עת תואר שני (2 ש"ס)

 

1411560101

אוריינטציה (2 ש"ס)

 

1411706030

סדנה למלגאי ספרא (4 ש"ס)   

פרופ' שי לביא
פרופ' חיים חזן