תקנון לימודים תשע"ד

תקנון לימודים בפקולטה למשפטים

 

pdf.gif

המרכז ללימודי משפט מתקדמים

נוהל מלגות מרכז ללימודי משפט מתקדמים

pdf.gif

טופס מלגה מרכז ללימודי משפט מתקדמים

pdf.gif