פרסומי הפקולטה

 

עיוני משפט (עורך: ד"ר אביחי דורפמן)        

הביטאון המשפטי הראשי בעברית של הפקולטה למשפטים. הביטאון נערך בעיקרו על-ידי סטודנטים מצטיינים מהפקולטה הלומדים לקראת התואר הראשון והשני. הביטאון יוצא לאור שלוש פעמים בשנה. פורסמו עד היום שלושים וארבעה כרכים. בביטאון מתפרסמות רשימות מפרי-עטם של מרצים, שופטים, עורכי-דין וסטודנטים מצטיינים. מורי הפקולטה עומדים לרשות התלמידים בכל הקשור להדרכה ולסיוע בהגשת חומר למערכת. כרך ל"ה יוצא לאור.

 

דיני ישראל (עורך: פרופ' אריה אדרעי)

שנתון לחקר המשפט העברי ותחומים גובלים. הביטאון מפרסם מחקרים בהלכה  היהודית ובמשפט עברי מתוך גישות שונות, הביטאון יוצא לאור פעם בשנה ובו מאמרים בעברית ובאנגלית.  כרך כ"ח יצא לאור.

 

Theoretical Inquiries in Law  (עורך ראשי: פרופ' שרון חנס)

מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט מוציא את כתב-העת Theoretical Inquiries in Law. זהו כתב-עת בינתחומי אשר קשור בטבורו לעולם המשפט. הוא עוסק ביישומים של תובנות מתחומי ידע שונים - כגון תורת המוסר, פילוסופיה פוליטית, סוציולוגיה, כלכלה, היסטוריה ופסיכולוגיה - על המשפט.  כתב העת נחשב כאחד מכתבי העת הטובים בעולם בתחומו. כתב-העת יוצא פעמיים בשנה בשפה האנגלית. עורכיו הם: פרופ' שרון חנס (עורך ראשי), פרופ' אריאל פורת, פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' יובל שני, פרופ' רועי קרייטנר וד"ר הילה שמיר. לכתב העת יש מערכת תלמידים אשר נבחרים מבין התלמידים המצטיינים בפקולטה. עורכת המשנה היא גב' יעל ברוידא .

החוברות האחרונות שיצאו לאור עסקו בנושאים הבאים:

1.    Reaching International Cooperation on Climate Change Mitigation  ((ינואר 2013

2.      International Courts and the Quest for Legitimacy (יוני  2013)

 

בשנת הלימודים הנוכחית יצאו שתי חוברות בנושאים הבאים:

1.    Public and Private, Beyond Distinctions? ((ינואר 2014

2.    New Approaches for a Safer and Healthier Society (יולי 2014)


משפט, חברה ותרבות  - סדרת ספרים לזכרו של חיים י' צדוק   

(עורך ראשי: פרופ' מנחם מאוטנר)

 

סדרת הספרים "משפט, חברה ותרבות" מהווה במה למחקרים אקדמיים בינתחומיים העוסקים בבחינת הקשר שבין משפט לבין תחומי תרבות אחרים וביניהם: פוליטיקה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, כלכלה, ספרות, אמנות, דת, מדע וטכנולוגיה. הסדרה מצטרפת למגמה הבינתחומית המתפתחת כיום בחקר המשפט, ומבקשת להרחיבה. ייחודה של הסדרה מתבטא בהצגת מגמות מחקר בינתחומיות חדשניות בפני הקורא העברי ומהווה פורום לבחינתן של מגמות אלה. הסדרה מהווה במת מפגש לחוקרים מתחומי יידע שונים ונועדה להעשיר הן את חקר המשפט והן חקר תחומי יידע אחרים. עם שבסיסה של הסדרה נמצא בפקולטה למשפטים, היא מהווה במה כלל-אוניברסיטאית.  כרכי הסדרה יוצאים לאור אחת לשנה כשכל אחד מהם עוסק בנושא מוגדר. לכל אחד מכרכי הסדרה נקבעים עורכים המתמחים בתחומי נושאיהם של הכרכים השונים. לידם פועלת מערכת המורכבת מתלמידים מצטיינים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. כל המאמרים עוברים שיפוט אקדמי  לפני פרסומם. 

עד היום התפרסמו הכרכים הבאים: "טכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה", בעריכת ד"ר שי לביא (תשס"ג). "משפטים על אהבה", בעריכת פרופ' חנה נוה וד"ר ארנה בן-נפתלי (תשס"ה). "שקט, מדברים!" בעריכת ד"ר מיכאל בירנהק (תשס"ו). "העצמה במשפט", בעריכת פרופ' גיא מונדלק וד"ר מימי אייזנשטדט (תשס"ז).  "קהילות מגודרות" בעריכת ד"ר אמנון להבי (תשס"ט). "האם המשפט חשוב?" בעריכת ד"ר דפנה הקר וד"ר נטע זיו (תש"ע). "רשת משפטית: טכנולוגיות ומערכות מידע" בעריכת ד"ר מיכאל בירנהק וד"ר ניבה אלקין-קורן (תשע"א).

לקראת השנים הקרובות נערכים הכרכים הבאים: "זהות יהודית" בעריכת פרופ' אשר מעוז, "פרוצדורות" בעריכת פרופ' טליה פישר וד"ר יששכר רוזן-צבי, ו"רגולציות" בעריכת פרופ' ישי בלנק, ד"ר דוד לוי-פאור ופרופ' רועי קרייטנר, ו"ערביי ישראל" בערכת ד"ר ראיף זרייק וד"ר אילן סבן.

 

מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

עורך ראשי: ד"ר יובל לבנת

http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=437


כתב העת "מעשי משפט" יוצא לאור החל מינואר 2008 אחת לשנה מטעם תכנית 'המשפט בשירות הקהילה'. זהו כתב העת הראשון בישראל העוסק בתחום הרחב של עריכת הדין החברתית-ציבורית. כתב העת נועד לשמש במה לעיון ולמחקר של שאלות הלקוחות משדה העשייה המשפטית החברתית, ובכך לסייע במיצובו של שדה זה כתחום משפטי מרכזי ועצמאי. "מעשי משפט" הוא כתב עת אקדמי בעל מאפיינים חדשניים רבים, החל מהפורמט הסמי-אקדמי המאפשר למשפטנים מהשטח לעסוק במאבקים לקידום זכויות אדם מנקודת מבטם ולדון בשאלות יסוד על אופיו של מקצוע עריכת הדין ועל היחסים שבין עורכי דין חברתיים לבין האוכלוסיות המוחלשות, עבור בגישה האינטר דיסציפלינארית ובהיותו במה להצגת אמנות חברתית, וכלה באידיאולוגיה של שיתוף וזמינות של המאמרים באינטרנט.

המדובר בכתב עת חדשני ושונה מכתבי העת המשפטיים המוצאים לאור על ידי המוסדות האקדמיים השונים. מטרתו להנגיש את השיח אודות העשייה החברתית באמצעות המשפט והיא מוגשמת באמצעים בחירת הכותבים, תכני כתב העת, הפורמט שלו וחזונו האידיאולוגי:

·         בחירת הכותבים: מרצים בכירים מהאקדמיה בצד עורכי דין העוסקים בעבודת שטח וסטודנטים למשפטים המתנסים בעבודה משפטית קלינית. עבור חלק מהכותבים זו ההזדמנות הראשונה לפרסום פרי עטם בכתב עת אקדמי;

·         התכנים: בינתחומיות, תרגום של מאבקים חברתיים לגוף ידע שניתן להנחילו, תרגום לעברית של מאמרי מופת שפורסמו בשפות זרות;

·         הפורמט: מאמרים קצרים עם הערות שוליים מעטות והטרוגניות סגנונית, טרמינולוגית ושפתית. הדברים אמורים גם האופן שבו מתרגם הפורמט לפרקטיקה את האידיאולוגיה בה דוגל כתב העת - החל מהיותו במה להצגת יצירות של אמנים חברתיים וכלה בעקרונות של קיימות ושיתוף.

 

בתוך זמן קצר התבסס "מעשי משפט" כספינת הדגל של החשיבה והכתיבה האקדמית אודות עריכת הדין הציבורית-חברתית בישראל וכפלטפורמה היחידה המאפשרת לתרגם את העשייה בתחום לגוף ידע שניתן להנחילו למשפטנים בשטח ולהכשיר על בסיסו את הדורות הבאים של עורכי הדין.

ל"מעשי משפט" מאפיינים ייחודיים רבים, ביניהם:

·         תמציתיות וענייניות: אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 6000 מילים.
תיאוריה: תרגום מאמרים קלאסיים בתחום עריכת-הדין החברתית.

·         פרקטיקה: עיסוק במאבקים חברתיים בישראל מנקודת מבטם של משפטנים מ'השטח'.

·         רפלקסיה: במה לדיון בשאלות יסוד על אופיו של מקצוע עריכת הדין; על היחסים שבין עורכי דין חברתיים לבין האוכלוסיות המוחלשות; על מטרותיו של החינוך המשפטי הקליני; ועוד.

·         בין-תחומיות: הצבת העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר.

·         גרסת on-line: נוסח מלא של כל מאמרי כתב העת נגיש לקריאה באינטרנט.  שיתוף: כתב העת המודפס הראשון בישראל שרשום תחת רישיון Creative Commons- פחות מגבלות על זכויות יוצרים, יותר אפשרות לשתף ולהפיץ את תכני כתב העת.

·         קיימוּת: הגשת המאמרים לכתב העת נעשית אך ורק בפורמאט אלקטרוני.

·         אמנות חברתית: במה ליצירות אמנות העוסקות במגוון נושאים חברתיים, תוך שיתוף פעולה עם אמנים ועם גופי אמנות.