לוח בחינות

חטיבה ראשונה - סמסטר ב' ושנתי

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

שם הקורס

 

מועד א'

שעת

הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א' II + I

 

 

 

 

 

מבוא לתורת המשפט I

א' 15.6.14

15:00

ה' 31.7.14

15:00

 

מבוא לתורת המשפט II

ב' 16.6.14

15:00

ה' 31.7.14

09:00

 

משפט חוקתי I

ו' 20.6.14

08:30

ד' 6.8.14

15:00

 

דיני חוזים II

ו' 27.6.14

08:30

ה' 7.8.14

15:00

 

דיני חוזים I

א' 29.6.14

09:00

ב' 11.8.14

15:00

 

משפט חוקתי II

ב' 7.7.14

09:00

ו' 15.8.14

08:30

 

דיני עונשין I

ב' 14.7.14

09:00

ו' 29.8.14

08:30

 

דיני עונשין II

ג' 15.7.14

09:00

א' 31.8.14

09:00

 

דיני נזיקין II

א' 20.7.14

09:00

א' 7.9.14

09:00

 

דיני נזיקין I

א' 20.7.14

15:00

ה' 4.9.14

15:00

 


 

מקצועות המבוא המטא-משפטיים

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

 

 

 

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת

הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

פמיניזם ומשפט

 

 

 

 

 

פרופ' ליאורה בילסקי

ה' 24.7.14

09:00

ה' 11.9.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט, חברה ותרבות

 

 

 

 

 

ד"ר תמר כץ-קריכלי

ה' 24.7.14

09:00

ה' 11.9.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט והיסטוריה

 

 

 

 

 

פרופ' אסף לחובסקי

ו' 25.7.14

08:30

ה' 11.9.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט וכלכלה

 

 

 

 

 

ד"ר אלון כהן

ו' 25.7.14

08:30

ו' 12.9.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

מבוא לתורת המוסר והמדינה

 

 

 

 

 

פרופ' יצחק בנבג'י

ו' 25.7.14

08:30

ו' 12.9.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 


לוח בחינות

חטיבה שנייה - סמסטר ב' ושנתי

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים ב'

 

 

 

 

 

פרופ' דיויד גילה

א' 22.6.14

15:00

ב' 4.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט בינלאומי

 

 

 

 

 

ד"ר דורין לוסטיג

ד' 25.6.14

09:00

ה' 7.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני משפחה

 

 

 

 

 

מר יוסף מנדלסון

ד' 25.6.14

15:00

ה' 7.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיון פלילי

 

 

 

 

 

ד"ר שי ווזנר

ה' 26.6.14

09:00

א' 10.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

 

פרופ' אהוד קמר

ג' 1.7.14

09:00

ג' 12.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

 

 

 

 

 

ד"ר עמית פונדיק

ג' 1.7.14

15:00

ה' 14.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני תאגידים

 

 

 

 

 

פרופ' שרון חנס

ד' 2.7.14

09:00

ד' 13.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

 

 

 

 

 

ד"ר שי נ. לביא

א' 6.7.14

15:00

א' 24.8.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

 

 

 

 

 

פרופ' חנוך דגן

ב' 7.7.14

15:00

ד' 27.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני קניין

 

 

 

 

 

פרופ' נינה זלצמן

ג' 8.7.14

09:00

ד' 27.8.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני רווחה

 

 

 

 

 

ד"ר הילה שמיר

ו' 11.7.14

08:30

ב' 25.8.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

משפט מנהלי

 

 

 

 

פרופ' ישי בלנק

א' 13.7.14

09:00

ב' 1.9.14

09:00

 

 

 

 

 

משפט מנהלי

 

 

 

 

פרופ' איריס קנאור

א' 13.7.14

15:00

ב' 1.9.14

09:00

 

 

 

 

 

דיני מיסים

 

 

 

 

פרופ' אסף לחובסקי

ד' 16.7.14

09:00

א' 31.8.14

15:00

 

 

 

 

 

דיני עבודה

 

 

 

 

ד"ר יופי תירוש

ה' 17.7.14

15:00

ה' 4.9.14

09:00

 

 

 

 

 

משפט עברי: הלכה דתית, משפט עברי ומדינה ליברלית – דילמות ומתחים

 

 

 

 

ד"ר שי ווזנר

ו' 18.7.14

08:30

ו' 5.9.14

08:30

 

 

 

 

 

משפט עברי: הלכה והגות דתית ביחס לציונות ולמדינה

 

 

 

 

פרופ' אריה אדרעי

א' 20.7.14

09:00

ו' 5.9.14

08:30

 

 

 

 

 

דיני קניין – פרופ' חנוך דגן – מועד בוחן הביניים יתואם במהלך השנה

לתשומת לב התלמידים – לבוחן הביניים (19% ומטה) אין מועד ב'


 

לוח  בחינות - סמסטר ב' ושנתי

תואר ראשון - חטיבה שלישית

תואר שני עיוני - קורסי ליבה ובחירה

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים - קורסים ייעודיים

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

א' 15.6.14

09:00

א' 27.7.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

סוגיות משפטיות בפרלמנט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א' 15.6.14

15:00

א' 27.7.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט וחברה ביפן המודרנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב' 16.6.14

09:00

ב' 28.7.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה

 

 

 

 

מימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים-ילדים

 

 

 

 

זכויות חברתיות: בין הפרטי לציבורי**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 17.6.14

09:00

ג' 29.7.14

09:00

 

 

 

 

 

קרנות השקעה פרטיות: קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון-סיכון וקרנות גידור

 

השקעות בחברות "סטארט-אפ" עתירות ידע

 

 

 

 

ממשקים בין טכנולוגיה, קניין רוחני והגבלים עסקיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 17.6.14

15:00

ג' 29.7.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני בנקאות*

 

 

 

 

 

מיסוי מכשירים פיננסיים*

 

 

 

 

 

איסור אפליה ושוויון הזדמנויות בתעסוקה*

 

 

 

 

דיני הורים וילדים בראי דיני החוזים*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*תואר שני

**קורס יעודי

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

ד' 18.6.14

09:00

ד' 30.7.14

09:00

 

 

 

 

 

חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית

 

 

 

 

מתנות במשפט ובתרבות

 

 

 

 

דיני ירושה והמשפט האזרחי (מנדלסון)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד' 18.6.14

15:00

ד' 30.7.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני פטנטים (טל ניב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה' 19.6.14

09:00

ה' 31.7.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

הזכות לפרטיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו' 20.6.14

08:30

ו' 1.8.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

יישום כלים כלכליים במשפט

 

 

 

 

 

אתגר העוני של המשפט המנהלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 24.6.14

15:00

ו' 8.8.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

תאונות דרכים בראי דיני הנזיקין והביטוח*

 

 

 

היסודות המשפטיים של מבנה המשק*

 

 

 

מדעים פורנזיים*

 

 

 

 

תיאוריות של המשפט הפלילי וגבולותיו*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 1.7.14

15:00

ג' 12.8.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

מיסוי מקומי*

 

 

 

חקירת עדים בבית המשפט*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 8.7.14

15:00

ג' 26.8.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

מדינה יהודית ודמוקרטית*

 

 

 

 

 

ניתוח כלכלי של דיני תאגידים*

 

 

 

 

 

דיני נזיקין: בין תיאוריה לפרקטיקה*

 

 

 

 

 

 

*   תואר שני


 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

ו' 18.7.14

08:30

ג' 2.9.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

מיסוי מקרקעין*

 

 

 

 

 

הדין המשמעתי בשירות המדינה*

 

 

 

 

 

ארגוני מודיעין, משפט ואתיקה*

 

 

 

 

 

סוגיות בדיני מסחר*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 22.7.14

15:00

ג' 9.9.14

15:00

 

 

 

 

דיני הגירה: היבטים פליליים, אזרחיים ומנהליים*

 

 

 

היבטים משפטיים של עסקאות כלכליות*

 

 

 

משפחה: בין משפט וחברה*

 

 

 

 

*  תואר שני

 

חלו שינויים במועדי הבחינות בקורס "ניתוח כלכלי של סוגיות בדיני נזיקין" – ד"ר אברהם טבח. להלן המועדים החדשים:

 

מועד א' – יום ה' – 31.7.14 בשעה 09:00 (במקור היה מועד ב')

מועד ב' – יום ב' – 15.9.14 בשעה 09:00 .

 

 

 


 

קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

 

שם הקורס

מועד א'

שעת בחינה

מועד ב'

שעת בחינה

אופן הבחינה

 

 

 

 

 

 

Human Rights and Disability Law - International Perspectives

 

 

 

 

 

פרופ' נטע זיו

ה' 10.4.14

15:00

ו' 23.5.14

08:30

מבחן רגיל

 

Criminal Justice in Israel

 

 

 

 

 

פרופ' קנת מן  

ב' 7.4.14

 

ב' 19.5.14

 

מבחן בית

 


קורסים מרוכזים באנגלית (לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב')

 

שם קורס

מרצה

תאריך בחינה

אופן הבחינה

 

 

 

 

National Prosecutions for International Crimes - the Latin American Experience

Prof. Naomi Roht-Arriaza

ב' 17.3.14

מבחן בית

Introduction to International Taxation 

Prof. Reuven Avi-Yonah

ד' 7.5.14

מבחן בית

 

 

 

 

Law and Economic Reform in China

Prof. Jacques Delisle

 

א' 25.5.14

מבחן בית

 

 

 

 

Comparative Constitutional Property Law

Prof. Gregory Alexander

ה' 29.5.14     9:00

מבחן רגיל

 

 

 

 

Visual Arts and the Law

Prof. Kurt Siehr

א' 1.6.14     9:00

מבחן רגיל

 

 

 

 

The Jewish Political Tradition Through the Eyes of Jewish Law

Prof. Suzanne Stone

ה' 5.6.14     9:00

מבחן רגיל

 

 

 

 

Intellectual Property Policy

Prof. Dotan Oliar

 

 

ניירות תגובה

 

 

 

 

Comparative Corporate Law

 

Prof. Ernest Lim

א' 8.6.14  

מבחן בית

 

 

 

 

Digital Copyright 

Prof. Oren Bracha

ד'  11.6.14

מבחן בית

 

 

 

 

Federalism & Decentralization:  Law, Policy, History

Prof. Roderick Hills

 

עבודות

 

 

 

 

Tax and Democracy

Prof. Eric Zolt

א' 8.6.14

מבחן בית

 

 

 

 

Social and Economic Rights

Prof. Tsvi Kahana

ג' 20.5.14

מבחן בית

 

 

 

 

The Role of the International Judge 

Prof. Massimo Iovane

א' 6.4.14  15:00

מבחן רגיל

 

 

לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועד ב'

 

קורסים מרוכזים בעברית

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת בחינה

מועד ב'

שעת בחינה

אופן הבחינה

 

 

 

 

 

 

השקעות בינלאומיות והגנה על רכוש מפני התערבות מדינית - ד"ר

 

 

 

 

 

אלברטו אהרונוביץ

ה' 27.3.14

15:00

ו' 9.5.14

08:30

מבחן רגיל