לוח בחינות

חטיבה ראשונה - סמסטר א'

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

שם הקורס

 

מועד א'

שעת

הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א' II + I

 

 

 

 

 

מבוא למשפט עברי II

ג' 28.1.14

09:00

ו' 28.3.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

מבוא למשפט עברי I

ג' 4.2.14

09:00

ה' 10.4.14

15:00

 

 

דיני עונשין  א'1 – מועד בוחן הביניים יתואם במהלך השנה

מבוא למשפט עברי  א'1 – מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר

מבוא למשפט עברי  א'2 – מועד בוחן הביניים יתואם במהלך הסמסטר

לתשומת לב התלמידים – לבוחן הביניים (19% ומטה) אין מועד ב'

 

מקצועות המבוא המטא-משפטיים

 

 

 

 

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת

הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

שיטות משפט

 

 

 

 

פרופ' רון חריס

 

ה' 13.2.14

09:00

א' 27.4.14

09:00

 

 

מבוא לתורת המוסר והמדינה

 

 

 

 

 

פרופ' אלון הראל

 

ה' 13.2.14

09:00

א' 27.4.14

09:00

 

 

 

משפט וכלכלה

 

 

 

 

 

ד"ר שי נ. לביא

 

ו' 14.2.14

08:30

ו' 2.5.14

08:30

 


 

לוח בחינות

חטיבה שנייה - סמסטר א'

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

דיני ניירות ערך

 

 

 

 

 

פרופ' עמרי ידלין

א' 19.1.14

09:00

ו' 28.2.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

הגבלים עסקיים א'

 

 

 

 

 

פרופ' דיויד גילה

ו' 24.1.14

08:30

ו' 21.3.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

דיני ראיות

 

 

 

 

 

ד"ר עודד מודריק

ב' 27.1.14

09:00

ו' 28.3.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

אפליה

 

 

 

 

 

ד"ר יופי תירוש

ה' 30.1.14

09:00

א' 30.3.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

משפט בינלאומי פרטי

 

 

 

 

פרופ' עמוס שפירא

ה' 30.1.14

15:00

א' 30.3.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני משפחה

 

 

 

 

 

פרופ' אלימלך וסטרייך

א' 2.2.14

09:00

א' 6.4.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיון אזרחי

 

 

 

 

 

פרופ' יששכר רוזן-צבי

א' 2.2.14

15:00

ד' 9.4.14

15:00

 

 

 

 

 

 

 

דיני מיסים

 

 

 

 

 

פרופ' יורם מרגליות

א' 2.2.14

15:00

ד' 9.4.14

15:00

 

 

דיני עבודה

 

 

 

 

 

ד"ר הילה שמיר

ב' 3.2.14

15:00

ה' 10.4.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

דיון פלילי

 

 

 

 

 

ד"ר יואב ספיר

ד' 5.2.14

15:00

ו' 4.4.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

משפט בינלאומי

 

 

 

 

 

פרופ' אייל גרוס

א' 9.2.14

09:00

ו' 11.4.14

08:30

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הקורס

מועד א'

שעת

הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

המקצוע המשפטי - תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

 

 

 

 

פרופ' נטע זיו

א' 9.2.14

15:00

ג' 22.4.14

09:00

 

 

 

 

 

קניין רוחני

 

 

 

 

פרופ' מיכאל בירנהק

א' 9.2.14

15:00

ג' 22.4.14

09:00

 

 

 

 

 

משפט מסחרי

 

 

 

 

פרופ' מיגל דויטש

ה' 13.2.14

15:00

א' 27.4.14

09:00

 

 

 

 

 

אמצעי תשלום ומסמכים סחירים

 

 

 

 

פרופ' אלימלך וסטרייך

א' 16.2.14

15:00

ו' 2.5.14

08:30

 


לוח  בחינות - סמסטר א'

תואר ראשון - חטיבה שלישית

תואר שני עיוני - קורסי ליבה ובחירה

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים – קורסים ייעודיים

 

התלמידים מתבקשים לשים לב לשעת התחלת הבחינה.

 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

ו' 6.12.13

08:30

ו' 17.1.14

08:30

 

תובענות יצוגיות (ד"ר שי נ. לביא, Mr. William Lerach)***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א' 19.1.14

15:00

ו' 28.2.14

08:30

רפואה משפטית

 

 

 

משפט העבודה הבינלאומי **

 

 

 

 

 

 

 

ב' 20.1.14

09:00

א' 2.3.14

09:00

דיני צבא

 

 

 

 

מבוא לדיני התכנון והבנייה

 

 

 

 

היבטים משפטיים בפעילותו של שירות הבטחון הכללי

 

 

סוגיות אקטואליות בדיני המעמד האישי

 

 

 

 

 

ב' 20.1.14

15:00

א' 2.3.14

09:00

נגזרות, סיכון ומשברים פיננסיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 21.1.14

09:00

א' 9.3.14

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא למשפט מוסלמי

 

 

 

 

המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל

 

 

 

פרשנות, משמעות, ביקורת: ביקורת ספרותית של המשפט

 

 

 

 

ג' 21.1.14

 

15:00

ו' 7.3.14

08:30

ספרות, סטייה ויצירה

 

 

 

דיני ערבות*

 

 

 

מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט: סוגייה בצדק חברתי*

 

 

תיאוריות של משפט פרטי*

 

 

 

עורכי דין בישראל ובעולם:  מגמות בהסדרת המקצוע המשפטי*

 

 

* תואר שני

** קורס יעודי

*** קורס מקוצר

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

ד' 22.1.14

09:00

ו' 14.3.14

08:30

 

 

 

 

 

רגולציה כלכלית

 

 

 

 

אתיקה ופלילים בראי הספרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד' 22.1.14

15:00

א' 9.3.14

09:00

חשיבה משפטית מודרנית בהקשרה התרבותי וההסטורי

 

 

 

 

 

 

 

 

ה' 23.1.14

09:00

ב' 17.3.14

09:00

 

 

 

 

 

משפט עסקי סיני מנקודת מבטו של המשקיע הזר - היבטים עיונים ומעשיים

 

מחשבה כלכלית, כלכלה ותיאוריות של זכויות

 

 

 

 

 

ה' 23.1.14

15:00

א' 23.3.14

09:00

 

 

 

 

 

סייגים לאחריות הפלילית

 

 

 

מימון חברות

 

 

 

רגולציה והסדרת התנהגות במקום העבודה

 

 

 

 

 

ו' 24.1.14

08:30

ו' 14.3.14

08:30

עבירות המתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו' 24.1.14

08:30

ו' 21.3.14

08:30

דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי

 

 

 

הקניין הרוחני ותעשיית התרופות

 

 

 

 

עבריינות הצווארון הלבן (חמדה גור-אריה)

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 28.1.14

15:00

ו' 4.4.14

08:30

עבירות נגזרות במשפט הפלילי*

 

 

 

 

עבירות צווארון לבן* (אביה אלף)

 

 

 

 

קודיפיקציה של המשפט האזרחי*

 

 

קבלת החלטות בחברה העסקית -  אקטיביזם בעלי מניות וניגודי עניינים*

 

דיני ניירות ערך*

 

 

דיני ירושה* (מעוז)

 

 

*   תואר שני


 

שם הקורס

מועד א'

שעת הבחינה

מועד ב'

שעת הבחינה

 

 

 

 

 

 

ו' 31.1.14

08:30

א' 23.3.14

09:00

 

 

 

 

 

משפט פלילי בינלאומי*

 

 

 

 

היבטים משפטיים של חברות היי-טק*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 4.2.14

15:00

ד' 9.4.14

09:00

 

 

 

 

 

דיני פטנטים* (דוד גילת)

 

 

 

 

הפרטה והצברה*

 

 

 

 

בין מדעים ומשפט: המשפט המדעי והמדע המשפטי*

 

 

היבטים פליליים בדיני ניירות ערך*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו' 7.2.14

08:30

ג' 22.4.14

15:00

דיני תעבורה*

 

 

 

 

הפסיכולוגיה של קבלת החלטות למשפטנים*

 

 

רגולציה: אתגרים משפטיים, דמוקרטיים ופוליטיים*

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 11.2.14

15:00

ו' 25.4.14

08:30

 

 

 

 

 

דיני ביטוח*

 

 

 

היועץ המשפטי לממשלה – היבטים מוסדיים, תפקידים וסמכויות*

 

 

אכיפה פרטית בשוק ההון - תובענות ייצוגיות ונגזרות*

 

 

דיני בוררות*

 

 

 

*   תואר שני


קורסים מרוכזים באנגלית (לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב')

 

שם קורס

מרצה

תאריך בחינה

אופן הבחינה

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparative Constitutional Design

Prof. Tom Ginsburg

ב' 30.12.13     09:00

מבחן רגיל

 

 

 

 

Islamic Law and the State: Historical Development and Contemporary Contexts

Prof. Arif Jamal

ד' 1.1.14         09:00

מבחן בית

 

 

 

 

 

Corporate Innovation and Intellectual Property Strategy

Prof. Orly Lobel

א' 5.1.14

מבחן בית

 

 

 

 

 

IP in the Digital Age

Prof. Peter Menell

א' 24.11.13    

מבחן בית

 

 

 

 

 

Contract Remedies and the Contract Relation

Prof. Daniel Markovits

א' 12.1.14

מבחן בית

 

 

 

 

Comparative Constitutional Law and the Middle East

Dr. Nimer Sultany

ד' 8.1.14        09:00

מבחן רגיל

 

 

 

 

Advanced Contracts

 

Prof. Lisa Bernstein

 

עבודות

 

 

 

 

American Constitutional History

Prof. Wilf Steven

ה' 16.1.14    09:00

מבחן רגיל

 

 

 

לתשומת לב התלמידים לקורסים מרוכזים אין מועדי ב'

 

 

 

 

 

 


קורסים מקוצרים באנגלית – מורים מקומיים

 

שם הקורס

מועד א'

שעת בחינה

מועד ב'

שעת בחינה

אופן הבחינה

Democracy and Counter-Terrorism in the 21st Century: Legal Challenges and Developments - Dr. Galit Raguan

 

ב' 2.12.13

09:00

א' 9.3.14

09:00

מבחן רגיל

International Legal Perspectives on the Israeli Palestinian Conflict – Dr Daphna Shraga

ב' 9.12.13

09:00

ו' 14.3.14

08:30

מבחן רגיל

 

 

 

 

 

 

Islam, Law and State in the Middle East and Asia - Dr. Michael M. Tanchum*

 

א' 15.12.13

09:00

ב' 3.2.14

09:00

מבחן רגיל

Transitional Justice and Conflict Transformation: Comparative Perspectives – Ms. Hayley Galgut

 

א' 22.12.13

 

ב' 10.2.14

 

מבחן בית

*מועד בוחן הביניים יפורסם במהלך הסמסטר

*The date of the midterm exam will be published during the semester