התכנית "כלים שלובים"

אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון (החל משנה"ל תשע"ג) ומציעה קורסים בתחומים שונים. 

מטרתה להעניק לימודי השלמה בנושאים הרחוקים לחלוטין מתחום הלימודים שבחרתם לתואר, להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

 

 

התלמידים והקורסים נחלקים לשתי קבוצות:

"מזרח" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

"מערב" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, חינוך, מדעי החברה, משפטים וניהול (מערב) ייחשפו לידע מתחומי הרפואה, מדעי החיים ומקצועות המדעים המדויקים (מזרח).

תלמידי הנדסה, מדעי החיים, רפואה ומדעים מדויקים (מזרח) ילמדו נושאים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (מערב).

מידע מלא על מבנה התכנית, על היקף שעות "כלים שלובים" ועל רשימת הקורסים שיוצעו בשנה"ל תשע"ד נמצא  באתר האינטרנט של התכנית www.core.tau.ac.il.

מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.

הרישום לקורסי סמסטר א' ייפתח ב – 27.8.2013 בשעה 10:00 ויסתיים ב – 6.10.2013 בשעה 14:00. הרישום יתבצע באינטרנט באתר "מידע אישי". בפרק זמן זה ניתן יהיה לבצע רישום, ביטול או שינויים בהרשמה.

לאתר "מידע אישי": http://www.ims.tau.ac.il/tal

הרשמה מאוחרת וביטולי קורסים - ניתן להירשם או לבטל רישום לקורס גם בשבועיים הראשונים של סמסטר א' על בסיס מקום פנוי. בתקופה זו הרישום/ ביטול יתבצע במזכירות התכנית בדוא"ל או בטלפון.

הרישום לקורסי סמסטר ב' יתבצע במהלך החופשה בין סמסטר א' לסמסטר ב'. הודעה על תאריך פתיחת הרישום תימסר במהלך סמסטר א'.