ידיעון תשע"ג
השימוש בידיעון

לפניך ידיעון הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן , אוניברסיטת תל-אביב
(הידיעון מופיע רק בגרסת האינטרנט)

הנחיות לגבי ידיעונים (ומעבר לידיעונים קודמים)

ניתן לנווט בידיעון באמצעות התפריט מימין

שימו לב לעדכונים, אליהם ניתן להגיע מהתפריט הימני וגם ע"י לחיצה על המילה "עדכון" בטור ההערות ליד קורסים שחל בהם עדכון.

על מנת להדפיס חלק מן הידיעון, עליכם להציב את ה"עכבר" על אותו חלק, ללחוץ על ה"עכבר ימני" ולבחור הדפס.  ניתן לסמן חלק ולהשתמש ב"הדפס " – ולסמן "הדפס בחירה"

ניתן לשנות את גודל החלונות של תכנית הלימוד, לפי נוחיות התלמיד

לידיעתכם, בהמשך להחלטת הממשלה:

 

סטודנטים חדשים לתואר ראשון שירשמו ללימודים

של 18 ש"ס לפחות, ישלמו שכ"ל מופחת

מי שנרשם לפחות מ-18 ש"ס
 או לא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות
של 18 ש"ס לפחות,
ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה
בהתאם למספר השעות.

 

 

 

 

 

 

ידיעון תשע"ג

עורכת הידיעון: רוית צלניקר

סייעו בהכנת הידיעון: יונתן שלומי ונילי אקריש

עיצוב, הפקה ותכנות גרסת האינטרנט: פועה עדן הולצמן

סייעו בהכנת גרסת האינטרנט: ראזי חיר, פליקס רובינשטיין ופיליפ חריפקוב