ועדות הפקולטה. 14


ועדות הפקולטה

 

ועדת מינויים

ועדת  תואר ראשון

פרופ' דפנה ברק-ארז - יו"ר
פרופ' איל בנבנשתי

פרופ' חיים גנז

פרופ' נינה זלצמן
פרופ' נילי כהן

פרופ' אליעזר לדרמן

פרופ' מני מאוטנר

 

ד"ר ישי בלנק- יו"ר
פרופ' אלימלך וסטרייך

פרופ' נטע זיו

פרופ' אסף לחובסקי

ד"ר שי ווזנר

ד"ר אמיר חורי

ד"ר הילה שמיר (סמסטר ב')

 

הנהלה אקדמית - מרכז צבי מיתר

ללימודי משפט מתקדמים

ועדת תואר שני

 

פרופ' דפנה ברק-ארז – מנהלת

פרופ' רון חריס

פרופ' נילי כהן

פרופ' אסף לחובסקי 

פרופ' מני מאוטנר
ד"ר ישי בלנק

ד"ר דפנה הקר

 

ד"ר דפנה הקר - יו"ר

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' רועי קרייטנר

ד"ר אביחי דורפמן

ד"ר שי ווזנר

ד"ר אמיר חורי

ד"ר טלי פישר

ד"ר דוד שור

 

ועדת תואר שלישי

ועדה לקתדרות ולהענקת תארי כבוד

פרופ' אסף לחובסקי - יו"ר

פרופ' ליאורה בילסקי

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' נינה זלצמן

פרופ' יורם מרגליות

פרופ' רועי קרייטנר – מ"מ

ד"ר איסי רוזן-צבי – מ"מ

פרופ' דפנה ברק-ארז – יו"ר

פרופ' איל בנבנשתי

פרופ' נילי כהן

פרופ' אריאל פורת

ועדה לתכנון ופיתוח

פרופ' דפנה ברק-ארז - יו"ר
פרופ' שרון חנס

פרופ' שי לביא

פרופ' מני מאוטנר

ד"ר ישי בלנק

ועדת ספרייה – מחשב

פרופ' איל גרוס - יו"ר

ד"ר עמית פונדיק

ד"ר איסי רוזן-צבי

ד"ר דוד שור

ד"ר יופי תירוש

ועדת קבלה

ועדת הלסינקי

פרופ' דניאל מור - יו"ר

ד"ר עמית פונדיק 

ד"ר איסי רוזן-צבי

ד"ר דוד שור

ד"ר יופי תירוש

פרופ' עמוס שפירא- יו"ר

פרופ' ז'וזה ברונר
פרופ' אלימלך וסטרייך

 

 ועדת בטיחות

פרופ' דניאל מור - יו"ר

מר יוסי טפלין

מר שלומי פרנקו

מר דני פתאל

 

ועדת קליניקות

פרופ' דפנה ברק-ארז – יו"ר

פרופ' נטע זיו

פרופ' אסף לחובסקי

ד"ר ישי בלנק

עו"ד גליה פייט


נושאי תפקידים

סגן דקאן – ד"ר ישי בלנק

מנהל מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט - פרופ' שרון חנס
מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון –

מנהלים: פרופ' רון חריס, פרופ' אהוד קמר. יועץ אקדמי: פרופ' עמרי ידלין

מנהל מרכז מינרבה לזכויות האדם -  פרופ' שי לביא
מנהלת המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג - ד"ר טלי פישר

מנהל מכון קרן דיויד ברג למשפט והיסטוריה - פרופ' רון חריס
ממונה על מחקר ומענקי מחקר - ד"ר  טלי פישר

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים -  ד"ר אביחי דורפמן
ממונים על  תיקון ציונים - ד"ר יופי תירוש וד"ר אמיר חורי
ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר הילה שמיר 
מרכזי מסלולים שנה א' - פרופ'  מני מאוטנר - א1, פרופ' נילי כהן - א2
מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – ד"ר ישי בלנק
עורך ראשי "עיוני משפט" - ד"ר שי ווזנר
עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law - פרופ' שרון חנס
עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" - פרופ' מנחם מאוטנר
עורך "דיני ישראל" - פרופ'  אריה אדרעי
יו"ר הוועדה המדעית של התכנית לאיכות הסביבה – ד"ר דוד שור

מרכזי הסמינר המחלקתי - פרופ' מני מאוטנר, פרופ' רועי קרייטנר
מרכז המשפט המבוים - ד"ר אביחי דורפמן
מנהלת הקליניקות -  פרופ' נטע  זיו
מנהל אקדמי תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי -  פרופ' אריה אדרעי

מנהל אקדמי תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי - פרופ' שרון חנס