כתבי עת ומשפט מבוים

תלמידי הפקולטה מוזמנים להציע עצמם לחברות במערכת של אחד מכתבי העת של הפקולטה המפורטים  בטבלה למטה.
חברות בכל אחת מהמערכות הללו שקולה לקורס בן עד 4 ש"ס ומקנה פטור של עד 4 ש"ס מהחטיבה השלישית.
הקבלה לכל אחת מהמערכות מתבצעת על סמך ראיון אישי. הודעה על מועדי הראיונות תתפרסם במהלך השנה.

המשפט המבוים  הוא אחד האירועים המרכזיים בפקולטה. המשפט נערך לזכרם של תלמידינו, שנפלו במערכות ישראל ואירועי טרור.
לאירוע זה נבחרים כל שנה ארבעה סטודנטים אשר מכינים את המשפט המבוים לאורך השנה בהנחיה של מרצה מסגל הפקולטה.
השתתפות במשפט המבוים מזכה ב 2 ש"ס פטור מן החטיבה השלישית. הקבלה למשפט המבוים מתבצעת על סמך ראיון אישי.
הודעה על מועדי הראיונות תתפרסם במהלך השנה.

קורסים לתלמידים נבחרים

השיבוץ לקורסים הבאים ייעשה במהלך השנה עפ"י קריטריונים של הישגים בלימודים וראיון אישי.

14115603

"משפט מבוים" (2 ש"ס)

ד"ר אביחי דורפמן

14115607

14115612

"משפט, חברה ותרבות " – כתב עת – מערכת מודרכת (4 ש"ס)

פרופ' מנחם מאוטנר

14115604

14115602

"עיוני משפט" – כתב עת - מערכת מודרכת (4 ש"ס)

ד"ר שי ווזנר

14115635

"Theoretical Inquiries in Law" מערכת מודרכת (4 ש"ס)

פרופ' שרון חנס

1411688030

כתבי עת תואר שני (2 ש"ס)

 

14115601

אוריינטציה (2 ש"ס)