תקנון לימודים תשע"ב

תקנון לימודים בפקולטה למשפטים

 

word2.gif

pdf.gif

המרכז ללימודי משפט מתקדמים

נוהל מלגות מרכז ללימודי משפט מתקדמים

pdf.gif

טופס מלגה מרכז ללימודי משפט מתקדמים

pdf.gif