לוח אירועים

·         קבלת פנים שנה א' - יום ה', 27.10.11, בשעה 17:00, באולם בר שירה.

·         טכס בוגרים ומוסמכים - יום ג', 3.1.2012, בשעה 19:30, באולם סמולרש.

·         טכס מצטייני דקאן - יום ג', 13.3.2012, בשעה 17:00, באולם "כס המשפט".

·         משפט מבוים - יום ג', 15.5.2012, בשעה 17.00, באולם "כס המשפט".

·         מידע על אירועים נוספים ניתן למצוא בלוח האירועים באתר האינטרנט:

 

http://www.law.tau.ac.il/Heb/events

 

 

לוח שנת הלימודים תשע"ב 2011/2012 (*)

היום הראשון לשנת הלימודים תשע"ב *             30.10.11         יום א'  ב' בחשון

חופשת החנוכה (1)                                                     25.12.11         יום א'  כ"ט בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון                            3.2.12             יום ו'    י' בשבט

היום הראשון לסמסטר השני                                 4.3.12             יום א'   י' באדר

פורים (2)(3)                                                                  8.3.12             יום ה'   י"ד באדר 

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח          3.4.12             יום ג'   י"א בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח        15.4.12           יום א'   כ"ג בניסן

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (2)(3)              25.4.12           יום ד'   ג' באייר                             

יום העצמאות (2)                                                       26.4.12           יום ה'   ד' באייר

יום הסטודנט (5)                                                        24.5.12           יום ה'   ג' בסיון

חג שבועות                                                                  27.5.12           יום א'   ו' בסיון

היום האחרון לסמסטר השני                                 22.6.12           יום ו'   ב'  בתמוז

                                                                * * *           

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (6)                    15.7.12           יום א'   כ"ה בתמוז

צום ט' באב (2)                                                           29.7.12           יום א'   י'  באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ (6)                    7.9.12             יום  ו'   כ'  באלול

היום הראשון לחופשת הקיץ(2)                              19.8.12           יום א'   א' באלול

היום האחרון לחופשת הקיץ (2)                              24.8.12           יום ו'   ו' באלול

                                                                                     * * *

טכסי זיכרון

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל                                        9.11.11               יום ד'     י"ב בחשון

טכס יום השואה (4)                                                        19.4.12               יום ה'     כ"ז בניסן    

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל                           24.4.12               יום ג'      ב' באייר

בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.

                                                                                     * * *               

 

 

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ג  2012/2013 *     21.10.12             יום א'   ה' בחשון

 

*בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להשתנות.

(1) חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות.

(2) בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה

(3) בתענית אסתר  (י"ג באדר, 7.3.12) ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (ב' באייר, 24.4.12) יופסקו הלימודים בשעה 18.00

(4) בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן, 19.4.12) יופסקו הלימודים בשעה 19.00

(5) ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12.00

(6) לימודי קיץ מתקיימים במספר יחידות