ועדות הפקולטה

 

 

ועדת מינויים

ועדת  תואר ראשון

פרופ' חנוך דגן - יו"ר
פרופ' ברוך ברכה
פרופ' דפנה ברק-ארז
פרופ' חיים גנז
פרופ' נינה זלצמן
פרופ' נילי כהן
פרופ' אליעזר לדרמן

 

פרופ' עופר גרוסקופף- יו"ר
פרופ' דפנה ברק-ארז
פרופ' מיגל דויטש
פרופ' עמוס שפירא
ד"ר שי ווזנר
ד"ר יששכר רוזן-צבי
ד"ר הילה שמיר (סמסטר ב')

הנהלה אקדמית - מרכז צבי מיתר ללימודי

משפט מתקדמים

 

ועדת קבלה

פרופ' חנוך דגן – מנהל
פרופ' אריה אדרעי

פרופ' איל בנבנשתי

פרופ' עופר גרוסקופף
פרופ' רון חריס 

פרופ' נילי כהן
ד"ר רועי קרייטנר

 

פרופ' נינה זלצמן - יו"ר
פרופ' ברוך ברכה

פרופ' דיויד גילה
פרופ' גיא מונדלק
פרופ' דניאל מור
ד"ר אמיר חורי (סמסטר ב')

ועדת תואר שלישי

ועדת תואר שני

פרופ' איל בנבנשתי - יו"ר
פרופ' ליאורה בילסקי
פרופ' חיים גנז

פרופ' אשר מעוז

ד"ר רועי קרייטנר

פרופ' אריה אדרעי - יו"ר
פרופ' גיא מונדלק
ד"ר מיכאל בירנהק
ד"ר דפנה הקר (סמסטר ב')

ד"ר שי ווזנר
ד"ר אמיר חורי (סמסטר ב')
ד"ר אברהם טבח
ד"ר טליה פישר

ד"ר יופי תירוש

 

ועדת מלגות תואר שלישי

ועדת מלגות תואר שני

פרופ' איל בנבנשתי – יו"ר

פרפ' ליאורה בילסקי

פרופ' חיים גנז

פרופ' אשר מעוז

ד"ר רועי קרייטנר

 

פרופ' אריה אדרעי – יו"ר

ד"ר יופי תירוש

ד"ר טליה פישר

ועדה לתכנון ופיתוח

ועדת ספרייה - מחשב

פרופ' חנוך דגן - יו"ר
פרופ' עופר גרוסקופף
פרופ' אסף לחובסקי
ד"ר ישי בלנק

ד"ר טליה פישר

 

ד"ר מיכאל בירנהק - יו"ר
פרופ' מיגל דויטש
ד"ר אברהם טבח
ד"ר יששכר רוזן-צבי
ד"ר דוד שור

ועדה להענקת קתדרות ותארי כבוד

ועדת הלסינקי

פרופ'  חנוך דגן - יו"ר
פרופ' נילי כהן
פרופ' אריאל פורת

 

פרופ' עמוס שפירא- יו"ר
פרופ' אלימלך ווסטרייך
ד"ר אירית חביב-סגל

ועדת בינוי

ועדת בטיחות

ד"ר ישי בלנק – יו"ר
ד"ר רועי קרייטנר
גב' שרה פומרנץ
מר שלומי פרנקו
גב' נירה שירמן

פרופ' דניאל מור - יו"ר
מר אורן הארזי
מר שלומי פרנקו
מר דני פתאל

 

 

 

 

 

 

נושאי תפקידים

מנהל מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' אסף לחובסקי
מנהלי מרכז יששכר ובתיה פישר לממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון – פרופ' עמרי ידלין, פרופ' אהוד קמר
מנהל מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' גיא מונדלק (סמסטר א') / ד"ר שי לביא (סמסטר ב')
מנהל המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי לביא
ממונה על מחקר ומענקי מחקר – ד"ר ישי בלנק

ממונה על תכנית חילופי סטודנטים – ד"ר יופי תירוש
ממונה על ענייני תלמידים – פרופ' עמוס שפירא
ממונים על  תיקון ציונים – פרופ' דיויד גילה וד"ר שי ווזנר
ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות ומלגות – ד"ר דפנה הקר
מרכזי מסלולים שנה א' – פרופ' נילי כהן – א1,  פרופ' עופר גרוסקופף – א2
מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – פרופ'  עופר גרוסקופף
עורך ראשי "עיוני משפט" – ד"ר מיכאל בירנהק
עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law - פרופ' אסף לחובסקי
עורך ראשי "משפט חברה ותרבות"פרופ' מני מאוטנר
עורך "דיני ישראל"פרופ'  אריה אדרעי
יו"ר הוועדה המדעית של התכנית לאיכות הסביבה – ד"ר דוד שור

יו"ר הוועדה המדעית של התכנית למשפט והמאבק בתאונות הדרכים – ד"ר אברהם טבח
מרכז הסמינר המחלקתי – ד"ר דוד שור
מרכז המשפט המבוים – ד"ר יששכר רוזן-צבי
מנהלת הקליניקות – עו"ד עינת אלבין ועו"ד דורי ספיבק (סמסטר א') / ד"ר נטע זיו (סמסטר ב')
מנהל אקדמי תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ' רון חריס
מנהל אקדמי תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – פרופ' עופר גרוסקופף