פרסומי הפקולטה

 

עיוני משפט (עורך: פרופ' עופר גרוסקופף)                                                             

 

הביטאון המשפטי הראשי בעברית של הפקולטה למשפטים. הביטאון נערך בעיקרו על-ידי סטודנטים מצטיינים מהפקולטה הלומדים לקראת התואר הראשון והשני. הביטאון יוצא לאור שלוש פעמים בשנה. פורסמו עד היום שלושים כרכים. בביטאון מתפרסמות רשימות מפרי-עטם של מרצים, שופטים, עורכי-דין וסטודנטים מצטיינים. מורי הפקולטה עומדים לרשות התלמידים בכל הקשור להדרכה ולסיוע בהגשת חומר למערכת.

 

דיני ישראל (עורך: פרופ' אריה אדרעי)                                                                                                           

 

שנתון לחקר המשפט העברי ותחומים גובלים. הביטאון מפרסם מחקרים בהלכה  היהודית ובמשפט עברי מתוך גישות שונות, הביטאון יוצא לאור פעם בשנה ובו מאמרים בעברית ובאנגלית.  כרך כ"ה יצא לאור.                                  

 

Theoretical Inquiries in Law (עורך ראשי: פרופ' אסף לחובסקי) 

 

מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט מוציא את כתב-העת Theoretical Inquiries in Law. כתב-העת הוא בינתחומי, אך הוא קשור בטבורו לעולם המשפט. הוא עוסק ביישומים של תובנות מתחומי ידע שונים - כגון תורת המוסר, פילוסופיה פוליטית, סוציולוגיה, כלכלה, היסטוריה ופסיכולוגיה - על המשפט.  כיום מדורג כתב העת במקום השני מבין עשרים ושלושה כתבי עת בינלאומיים העוסקים בתיאוריה של המשפט והוא נחשב כאחד מכתבי העת הטובים בעולם בתחומו. כתב-העת יוצא פעמיים בשנה בשפה האנגלית. עורכיו הם: פרופ' אסף לחובסקי (עורך ראשי),  פרופ' נילי כהן, פרופ' גדעון פרחומובסקי, פרופ' דוד אנוך וד"ר רועי קרייטנר. לכתב העת יש מערכת תלמידים. מרכז מערכת התלמידים הוא יעקב מלכיאל. החוברות האחרונות שיצאו לאור עסקו בנושאים הבאים:

Critical  Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination  ו-Why Citizenship.

בשנת הלימודים הנוכחית יצאו שתי חוברות בנושא:

Legal and Moral Luck  וLegal Pluralism, Privatization of Law and Multiculturalism.

 

משפט, חברה ותרבות  - סדרת ספרים לזכרו של חיים י' צדוק                                              

(עורך על: פרופ' מנחם מאוטנר)

 

סדרת הספרים "משפט, חברה ותרבות" מהווה במה למחקרים אקדמיים בינתחומיים העוסקים בבחינת הקשר שבין משפט לבין תחומי תרבות אחרים וביניהם: פוליטיקה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, כלכלה, ספרות, אמנות, דת, מדע וטכנולוגיה. הסדרה מצטרפת למגמה הבינתחומית המתפתחת כיום בחקר המשפט, ומבקשת להרחיבה. ייחודה של הסדרה מתבטא בהצגת מגמות מחקר בינתחומיות חדשניות בפני הקורא העברי ומהווה פורום לבחינתן של מגמות אלה. הסדרה מהווה במת מפגש לחוקרים מתחומי יידע שונים ונועדה להעשיר הן את חקר המשפט והן חקר תחומי יידע אחרים. עם שבסיסה של הסדרה נמצא בפקולטה למשפטים, היא מהווה במה כלל-אוניברסיטאית.  כרכי הסדרה יוצאים לאור אחת לשנה כשכל אחד מהם עוסק בנושא מוגדר. לכל אחד מכרכי הסדרה נקבעים עורכים המתמחים בתחומי נושאיהם של הכרכים השונים. לידם פועלת מערכת המורכבת מתלמידים מצטיינים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. כל המאמרים עוברים שיפוט אקדמי  לפני פרסומם. 

בשנת תשס"ג התפרסם הספר "טכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה", בעריכת ד"ר שי לביא.

בשנת תשס"ה התפרסם הכרך "משפטים על אהבה", בעריכת פרופ' חנה נוה וד"ר ארנה בן-נפתלי.

בשנת תשס"ו התפרסם הספר "שקט, מדברים!" בעריכת ד"ר מיכאל בירנהק.

בשנת תשס"ז התפרסם כרך בנושא העצמה, בעריכת פרופ' גיא מונדלק וד"ר מימי אייזנשטדט.

לקראת השנים הקרובות נערכים הכרכים הבאים: "קהילות מגודרות" בעריכת ד"ר אמנון להבי, "זהות יהודית" בעריכת פרופ' אשר מעוז ו"האם המשפט חשוב?" בעריכת ד"ר דפנה הקר וד"ר נטע זיו.

 

מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

עורך ראשי: עו"ד עופר סיטבון

http://www.law.tau.ac.il/Heb/?CategoryID=437


כתב העת 'מעשי משפט' יוצא מטעם תכנית 'המשפט בשירות הקהילה'.

זהו כתב העת הראשון בישראל העוסק בהיבטיה השונים של העשייה משפטית למען שינוי ותיקון חברתיים. כתב העת החדש נועד לתת ביטוי לעשייה הרבה בתחום זה, ולהתחיל בבנייתו של גוף ידע מסודר ושיטתי יותר; וכן לנסות ולהציב את הדיון והעשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים רחבים יותר – חברתיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים. את כתב העת מלווה וועדה אקדמית והוא יוצא לאור אחת לשנה.

'מעשי משפט' הוא כתב עת אקדמי בעל מאפיינים חדשניים רבים:
תמציתיות וענייניות: אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 6000 מילים.
תיאוריה: תרגום מאמרים קלאסיים בתחום עריכת-הדין החברתית.

פרקטיקה: עיסוק במאבקים חברתיים בישראל מנקודת מבטם של משפטנים מ'השטח'.

רפלקסיה: במה לדיון בשאלות יסוד על אופיו של מקצוע עריכת הדין; על היחסים שבין עורכי דין חברתיים לבין האוכלוסיות המוחלשות; על מטרותיו של החינוך המשפטי הקליני; ועוד.

בין-תחומיות: הצבת העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר.

גרסת on-line: נוסח מלא של כל מאמרי כתב העת נגיש לקריאה באינטרנט. 

שיתוף: כתב העת המודפס הראשון בישראל שרשום תחת רישיון Creative Commons- פחות מגבלות על זכויות יוצרים, יותר אפשרות לשתף ולהפיץ את תכני כתב העת.

קיימוּת: הגשת המאמרים לכתב העת נעשית אך ורק בפורמאט אלקטרוני.

אמנות חברתית: במה ליצירות אמנות העוסקות במגוון נושאים חברתיים, תוך שיתוף פעולה עם אמנים ועם גופי אמנות.