ועדות הפקולטה

 

 

ועדת מינויים

ועדת  תואר ראשון

פרופ' חנוך דגן- יו"ר

פרופ' ברוך ברכה

פרופ' נינה זלצמן

פרופ' נילי כהן

פרופ' אלי לדרמן

פרופ' אסף לחובסקי

פרופ' מני מאוטנר

פרופ' רון חריס - יו"ר

פרופ' דפנה ברק-ארז

פרופ' מיגל דויטש

פרופ' עמוס שפירא

ד"ר ישי בלנק

ד"ר עופר גרוסקופף

ד"ר איסי רוזן-צבי

ד"ר דוד שור

 

ועדת תואר שני

ועדת תואר שלישי

ד"ר אריה אדרעי - יו"ר

פרופ' גיא מונדלק

ד"ר שרון חנס

ד"ר דפנה הקר

ד"ר נטע זיו

ד"ר אמיר חורי

ד"ר אבי טבח

ד"ר טליה פישר

פרופ' מני מאוטנר - יו"ר

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' אלימלך ווסטרייך

פרופ' אסף לחובסקי

פרופ' אשר מעוז

 

 

 

 

ועדה לקתדרות ולהענקת תארי כבוד

ועדה לתכנון ופיתוח

פרופ' דניאל פרידמן - יו"ר

פרופ' נילי כהן

פרופ' עמוס שפירא

פרופ' חנוך דגן - יו"ר

פרופ' ז'וזה ברונר

פרופ' דפנה ברק-ארז

פרופ' רון חריס

ד"ר דיויד גילה

 

 

ועדת ספרייה - מחשב

ועדת קבלה

ד"ר איל גרוס - יו"ר

פרופ' מיגל דויטש

ד"ר אבי טבח

ד"ר איסי רוזן-צבי

ד"ר דוד שור

ד"ר יורם מרגליות - יו"ר

פרופ' ברוך ברכה

פרופ' גיא מונדלק

פרופ' דניאל מור

ד"ר איל גרוס

ד"ר אמיר חורי

 

ועדת הלסינקי

ועדת בטיחות

פרופ' עמוס שפירא- יו"ר

ד"ר אירית חביב-סגל

ד"ר שי לביא

פרופ' דניאל מור - יו"ר

מר יצחק אקנין

מר אורן הארזי

מר שלומי פרנקו

 

 

 

 

 

צוות היגוי בית-הספר הגבוה

צוות הקמה מצומצם בית-הספר הגבוה

פרופ' חנוך דגן - יו"ר

פרופ' נילי כהן

פרופ' מני מאוטנר

פרופ' רון חריס

ד"ר אריה אדרעי

ד"ר שרון חנס

ד"ר שי לביא

ד"ר רועי קרייטנר

פרופ' חנוך דגן - יו"ר

ד"ר שרון חנס

ד"ר שי לביא

ד"ר רועי קרייטנר

 

 

נושאי תפקידים

 

מנהל מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט – פרופ' אסף לחובסקי

מנהל מרכז מינרבה לזכויות האדם – פרופ' גיא מונדלק

מנהל המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלאג – ד"ר שי לביא

ממונה על מחקר ומלגות – ד"ר ישי בלנק

ממונה על ענייני תלמידים – פרופ' עמוס שפירא

ממונה על תיקון ציונים – ד"ר דיויד גילה וד"ר נטע זיו

ממונה על תכניות סטודנטיאליות מיוחדות – ד"ר דפנה הקר

מרכזי מסלולים שנה א' – פרופ' נילי כהן, ד"ר רועי קרייטנר

מתאם אקדמי של המורים מן החוץ – ד"ר עופר גרוסקופף

ממונה על תוכניות חילופי הסטודנטים – ד"ר יורם מרגליות

עורך ראשי "עיוני משפט" – ד"ר עופר גרוסקופף

עורך ראשי Theoretical Inquiries in Law – פרופ' אסף לחובסקי

עורך ראשי "משפט חברה ותרבות" – פרופ' מני מאוטנר

עורך "דיני ישראל" – ד"ר אריה אדרעי

יו"ר הוועדה המדעית של התכנית לאיכות הסביבה – ד"ר דוד שור

מרכז הסמינר המחלקתי – ד"ר רועי קרייטנר

מנהל המכון להשתלמות עורכי דין – ד"ר עופר גרוסקופף

מרכזת המשפט המבוים – ד"ר טליה פישר

מנהלת הקליניקות – ד"ר נטע זיו

מנהל אקדמי תכנית תל-אביב נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי – פרופ' רון חריס

מנהל אקדמי תכנית תל-אביב ברקלי לתואר שני במשפט מסחרי – ד"ר שרון חנס