סדרי רישום תלמידי שנה א'   (קובץ PDF )

סדרי רישום תלמידים ממשיכים תואר ראשון (קובץ PDF)

סדרי רישום תלמידי תארים מתקדמים  (קובץ PDF  (

הנחיות רישום לקורסים - תשס"ז ‏  

 

1.        הרישום ייערך רק עם הסדרת התשלום הראשון של שכר הלימוד לשנה"ל תשס"ז          

2.       הרישום לקורסים יתקיים בשיטת המכרז וייעשה באמצעות מחשב, באופן אישי על-ידי התלמיד. ניתן לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט מן הבית או ממחשבי האוניברסיטה.  הנחיות מדויקות לגבי אופן ההשתתפות במכרז ניתן למצוא בכתובת:

http://www.ims.tau.ac.il/bidding/

על התלמיד לבצע את הרישום במסגרת המועדים שנקבעו. במקרים חריגים בהם לא יוכל תלמיד לבצע את הרישום בנוהל הרגיל,  ישלח  התלמיד אדם אחר במקומו למזכירות הפקולטה עם ייפוי כוח ושובר תשלום שכ"ל, להסדרת הרישום עבורו.

3.       הרישום יתקיים בשיטת המכרז, ויהיו לו שלושה מקצים (פרוט התאריכים בהמשך). שני המקצים הראשונים יבוצעו לפני תחילת הלימודים. המקצה הראשון הוא המרכזי ובו עשויים להיסגר חלק נכבד מן הקורסים. מקצה זה מחולק למספר סבבים, לפי שנות הלימוד. המקצה השני נועד לתלמיד אשר לא קיבל את מבוקשו במקצה הראשון ומעוניין לשנות את בחירתו בהתאם לתוצאות מקצה זה. המקצה השלישי יבוצע בתחילת השבוע השני ללימודים והוא נועד לאפשר שינוי רישום לקורסים על פי ההתרשמות מן השבוע הראשון ללימודים. לכן, מומלץ לתלמידים לנצל את שבוע הלימודים הראשון להתרשמות מהקורסים השונים, על מנת שיוכלו לשנות את הרשמתם בהתאם.

4.       תלמידים מתבקשים להירשם רק לקורסים אותם הם מתכוונים ללמוד.

לתשומת לבכם: אם תלמיד רשום לקורס אותו לא למד ואותו ולא ביטל במועד הביטולים שפורסם, ייחשב לו  קורס זה לצורך חישוב שכ"ל.

  1. על-פי תקנון האוניברסיטה, על התלמידים לבחור בקורסים ששעות ההוראה בהם אינן חופפות (גם לא עם קורסים הנלמדים בפקולטות אחרות). תלמיד הנרשם לקורסים שמועד הבחינות שלהם חופף לא יהיה זכאי למועד מיוחד - במקרה כזה יבחן התלמיד במועד א' בבחינה אחת ובמועד ב' בבחינה שניה. לכן, מומלץ לתלמידים להתייחס גם ללוח הבחינות המפורסם בידיעון לפני קביעת תכנית הלימודים.

6.       הרישום ייעשה בכפוף לתנאים המוקדמים הנדרשים בקורסים (כמפורט בתכנית הלימודים).

 

 

7.       עקרונות לרישום למקצועות בחירה וסמינר בנושאים חופפים:

                                 א.         אין להירשם לקורסים/סמינרים הזהים בנושא ובתוכן, בין אם נלמדים בפקולטה או בחוג אחר.

                                  ב.         תלמיד יוכל להשתתף בקליניקה אחת בלבד במהלך לימודיו בפקולטה.

                                  ג.          הרישום לקורסים בהם הקבלה מתבצעת על-סמך ראיון אישי ייעשה במזכירות לפי הרשימות שהמרצים יעבירו. תלמיד תואר ראשון חייב ללמוד סמינר אחד בלבד במהלך לימודיו בפקולטה. לפיכך, תלמיד שהתקבל על-סמך ראיון אישי ליותר מסמינר אחד, מתבקש להודיע בכתב למזכירות את פרטי הסמינר בו בחר להשתתף. רישום לסמינר שני יכול להיעשות באופן ידני על בסיס מקום פנוי בלבד.

  1. תלמיד החוזר על קורס (בשל כישלון או בשל סיבה אחרת), חייב להסדיר את רישומו לקורס במזכירות, בחודש הראשון של שנת הלימודים, בכפוף לתקנות שכ"ל של האוניברסיטה.
  2. לעניין מכסת השעות  המותרות לרישום, נא לעיין בסעיף 6 א' לתקנון.
  3. תלמידי שנה ראשונה מתבקשים להביא עמם לרישום תמונת דרכון.

 

כידוע, תקופת הרישום היא תקופה עמוסה במזכירות הפקולטה. לפיכך, אנו מבקשים מהתלמידים לקרוא בעיון את סדרי הרישום ולנהוג על פיהם.

בימי הרישום לקורסים תטפל המזכירות אך ורק בסיוע לנרשמים ולא תטפל בעניינים שוטפים.

 


 

מועדי הרישום לקורסים – תשס"ז

 

התלמידים מתבקשים לבצע את הרישום לקורסים במסגרת המועדים שלהלן:

 

רישום מקצה א'

המקצה הראשון של המכרז יבוצע במספר סבבים, לפי התואר ושנת הלימוד של הסטודנט, כדלקמן:

- שנה ד' ותואר שני -  מיום א' 10.9.06 שעה 15:00  עד יום ג' 12.9.06 שעה 9:30.

- שנה ג' - מיום ד' 13.9.06 שעה 15:00  עד יום א' 17.9.06 שעה 9:30.

- שנה  ב'  - מיום  ב'  18.9.06 שעה 15:00  עד יום ד' 20.9.06 שעה 9:00.

- שנה א'  -  מיום ב' 25.9.06 שעה 15:00 עד יום ה' 28.9.06  שעה 9:30 (במקביל למקצה ב').

 

רישום מקצה ב' (מקצה שיפורים)

מקצה ב' של המכרז מבוצע בסבב אחד לכל תלמידי הפקולטה.

 מיום ב' 25.9.06 שעה 15:00 עד יום ה' 28.9.06  שעה 9:30

 

תוצאות הרישום לקורסים יתפרסמו באינטרנט תוך 48 שעות מסיום הבידינג של הסבב המסוים.

 

רישום מקצה  ג'

מקצה ג' יבוצע בשבוע השני ללימודים (יום א' 29.10.06 שעה 14:00 עד יום ג' 31.10.06 שעה 9:30) והוא מיועד להוספת ו/או ביטול של קורסים, על סמך התרשמותכם מן השעורים וכו'.

נא לעקוב אחר ההנחיות שתפורסמנה באתר הפקולטה בנוגע למקצה זה.

 

 

ב ה צ ל ח ה  !

 

 

*יתכן כי בשעות העומס בין 9:30 לשעה 14:00, בימים בהם מתקיים הבידינג, אפשר יהיה לבצע רישום אך ורק ממחשבים בתוך האוניברסיטה, דהיינו כיתת המחשבים של הפקולטה, חדר 205, עבור תלמידי תואר ראשון ומחשבי הספרייה, עבור התואר השני.

בשעות האחרות ניתן יהיה לבצע רישום מכל מחשב.