פרסומי הפקולטה

 

עיוני משפט (עורך: ד"ר עופר גרוסקופף)   http://www.tau.ac.il/law/imishpat/                                                                         

הביטאון המשפטי הראשי בעברית של הפקולטה למשפטים. הביטאון נערך בעיקרו על-ידי סטודנטים מצטיינים מהפקולטה הלומדים לקראת התואר הראשון והשני. הביטאון יוצא לאור שלוש פעמים בשנה. פורסמו עד היום עשרים ותשעה כרכים. בבטאון מתפרסמות רשימות מפרי-עטם של מרצים, שופטים, עורכי-דין וסטודנטים מצטיינים. מורי הפקולטה עומדים לרשות התלמידים בכל הקשור להדרכה ולסיוע בהגשת חומר למערכת.

 

דיני ישראל (עורך: ד"ר אריה אדרעי)                                                                   

 

שנתון לחקר המשפט העברי ותחומים גובלים. הביטאון מפרסם מחקרים בהלכה  היהודית ובמשפט עברי מתוך גישות שונות, הביטאון יוצא לאור פעם בשנה. המאמרים מתפרסמים בעברית ובאנגלית.  כרך כ"ג יצא לאור.

 

Theoretical Inquiries in Law (עורך ראשי: פרופ' אסף לחובסקי)    http://www.tau.ac.il/law/cegla/theoretical-inquiries.html

מרכז-על צגלה למחקר בינתחומי של המשפט מוציא את כתב-העת Theoretical Inquiries in Law. כתב-העת הוא בינתחומי, אך הוא קשור בטבורו לעולם המשפט. הוא עוסק ביישומים של תובנות מתחומי ידע שונים - כגון תורת המוסר, פילוסופיה פוליטית, סוציולוגיה, כלכלה, היסטוריה ופסיכולוגיה - על המשפט.  כתב-העת יוצא פעמיים בשנה בשפה האנגלית. עורכיו הם: פרופ' חנוך דגן (עד חוברת 8.1 כולל),  פרופ' נילי כהן, פרופ' גדעון פרחומובסקי, ד"ר דוד אנוך וד"ר רועי קרייטנר.

 

החוברות האחרונות שיצאו לאור עסקו בנושאים הבאים:  The Use of Excessive Force ו- Personal Bankruptcy in the 21st Century: Emerging Trends and New Challenges .

שתי החוברות הבאות, שיצאו לאור בינואר 2007 וביולי 2007 עוסקות בנושאים הבאים: Critical  Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination

ו- Why Citizenship.

 

משפט, חברה ותרבות  - סדרת ספרים לזכרו של חיים י' צדוק  (עורך כללי: פרופ' מנחם מאוטנר)

http://www.tau.ac.il/law/lsc/index.html

סדרת הספרים "משפט, חברה ותרבות" מהווה במה למחקרים אקדמיים בינתחומיים העוסקים בבחינת הקשר שבין משפט לבין תחומי תרבות אחרים וביניהם: פוליטיקה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, כלכלה, ספרות, אמנות, דת, מדע וטכנולוגיה. הסדרה מצטרפת למגמה הבינתחומית המתפתחת כיום בחקר המשפט, ומבקשת להרחיבה. ייחודה של הסדרה מתבטא בהצגת מגמות מחקר בינתחומיות חדשניות בפני הקורא העברי ומהווה פורום לבחינתן של מגמות אלה. הסדרה מהווה במת מפגש לחוקרים מתחומי יידע שונים ונועדה להעשיר הן את חקר המשפט והן חקר תחומי יידע אחרים. עם שבסיסה של הסדרה נמצא בפקולטה למשפטים, היא מהווה במה כלל-אוניברסיטאית.  כרכי הסדרה יוצאים לאור אחת לשנה כשכל אחד מהם עוסק בנושא מוגדר. לכל אחד מכרכי הסדרה נקבעים עורכים המתמחים בתחומי נושאיהם של הכרכים השונים. לידם פועלת מערכת המורכבת מתלמידים מצטיינים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. כל המאמרים עוברים שיפוט אקדמי  לפני פרסומם. 

בשנת תשס"ג התפרסם הספר "טכנולוגיות של צדק: משפט, מדע וחברה", בעריכת ד"ר שי לביא.

בשנת תשס"ה התפרסם הכרך "משפטים על אהבה", בעריכת פרופ' חנה נוה וד"ר ארנה בן-נפתלי.

בשנת תשס"ו התפרסם הספר "שקט, מדברים!" בעריכת ד"ר מיכאל בירנהק.

בשנת תשס"ז מתוכנן לפרסום כרך בנושא העצמה, בעריכת פרופ' גיא מונדלק וד"ר מימי אייזנשטדט.