מכונים ומרכזים בהם שותפה הפקולטה

 

המכון להשתלמות עורכי-דין

 

ראש המכון: ד"ר עופר גרוסקופף

http://www.tau.ac.il/law/legalstu/

 

המכון להשתלמות עורכי-דין של הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, שם לו למטרה לאפשר לציבור עורכי-הדין להעמיק, להתמחות ולהתעדכן בתחומי המשפט השונים בעזרתם של  טובי המרצים באקדמיה ומחוצה לה.

המכון הוא חלק מהפקולטה למשפטים, כמסגרת לימודי המשך לעורכי-דין לאחר סיום לימודיהם. נושאי ההשתלמות ותכני השעורים נבחרו ונבנו בקפידה, אגב שילוב של ידע מהאקדמיה ומהפרקטיקה, על מנת להעביר את המידע העדכני והמקיף ביותר באמצעות מיטב המומחים בתחום.

בשנת תשס"ז יציע המכון כ- 20 השתלמויות עומק בתחומי משפט מגוונים. השתלמויות אלה מכסות את חידושי המשפט בכל תחומי העיסוק המרכזיים של ציבור עורכי-הדין. ההשתלמויות מתקיימות בשני מחזורים: השתלמויות חורף (בין אוקטובר 2006 לינואר 2007) והשתלמויות אביב (בין פברואר 2007 למאי 2007).

מסיימי ההשתלמויות יקבלו תעודת השתתפות מטעם המכון להשתלמות עורכי דין, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. כן מוכר המכון כגוף הרשאי לקיים קורסים לצורך גמול השתלמות (בכפוף להליך אישור פרטני של תכני כל השתלמות), והוא מעניק אישורים לגמול השתלמות לזכאים לכך.

המכון יקיים גם בשנת תשס"ז את הסדרה "מועדון משפט וספר", אותה מרכזת פרופ' נילי כהן. הסדרה, אשר זכתה בשנתה הראשונה להצלחה רבה, מיועדות לקהל הרחב, והיא כוללת שבעה מפגשים שבכל אחד מהם דנים סופר ומשפטן, כל אחד מנקודת הראות שלו, בנושא מסויים. בשנת תשס"ז ייוחדו המפגשים להתבוננות במרכיבי הישראליות, כפי שהיא משתקפת בספרות ובמשפט. המפגשים יתקיימו אחת לחודש (למעט בחודש פברואר) בשעות 20:00 - 21:30. השנה יטלו בסדרה חלק הסופרים עמוס עוז, מירה מגן, מאיר שלו, רונית מטלון, אבירמה גולן, אלי עמיר, א.ב. יהושע והמשפטנים אריה אדרעי, איסי רוזן-צבי, דפנה ברק-ארז, ישי בלנק, גיא מונדלק, חנוך דגן ונילי כהן.

באתר המכון: http://www.tau.ac.il/law/legalstu/ אפשר למצוא את כל המידע על ההשתלמויות, המרצים, ימי העיון והשתלמויות הנופש, וכן פרטים לגבי הרישום, לרבות האפשרות לשלוח טופסי רישום מקוונים.

ניתן להירשם להשתלמויות באמצעות פנייה טלפונית למשרדי המכון בטל. 6408717 - 03  או ע"י שליחת טופס הרישום בדואר אלקטרוני legalstu@post.tau.ac.il או בפקס  6409150-03.

כתובת המכון:  הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב  69978. משרדי המכון: הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, חדר 023. 

 

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט

 

מנהל: פרופ' אסף לחובסקי

מתאמת אדמיניסטראטיבית: גב' כרמן אוסי, גב' איה שלום

http://www.tau.ac.il/law/cegla/

 

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט, הנקרא ע"ש ד"ר וולף צגלה, הינו מרכז מחקר של הפקולטה למשפטים, המארגן ומממן פעילויות אקדמיות שונות. המרכז מארגן כנסים בינלאומיים, סימפוזיונים וסדנאות, מביא מרצים אורחים מחו"ל לשם הוראה בפקולטה, עורך ומוציא לאור כתב עת בשפה האנגלית העוסק במחקר משפטי בינתחומי. המרכז תומך בסדנאות המתקיימות בפקולטה, מעניק מלגות קיום לחוקרים בראשית דרכם האקדמית, תומך במחקרים של סגל הפקולטה ושולח משלחות של סטודנטים לאוניברסיטאות ומכוני מחקר בחו"ל.

 

כנסים בינלאומיים

 

במהלך השנה הקרובה יקיים מרכז-על צגלה שני כנסים בינלאומיים, בהם ישתתפו אנשי אקדמיה מן הארץ ומן העולם. בכנסים יציגו המשתתפים מאמרים אשר אף יפורסמו בכתב העת של המרכז, Theoretical Inquiries in Law. הכנסים שיתקיימו השנה:

1. Legal Luck                            

2. Legal Pluralism, Privatization of Law and Multiculturalism        

 

מרצים אורחים

 

מרכז-על צגלה יארח בשנה הקרובה מרצים מחו"ל. מרצים אלה, שנבחרו בקפידה, יעבירו בפקולטה קורסים וסמינרים, שיינתנו בשפה האנגלית. פירוט על כך ניתן למצוא בפרקי הידיעון המתארים את הקורסים השונים הניתנים בפקולטה. כמו כן מארגן המרכז הרצאת אורח שנתית במסגרתה מרצה חוקר בעל שם מחו"ל בפני הקהל הרחב וחברי הסגל.

עמיתי מחקר אורחים

למרכז-על צגלה תכנית של עמיתי מחקר. במסגרת התכנית יתארחו בפקולטה מספר חוקרי משפט מן העולם אשר ישהו בה סמסטר אחד. ראו פרסום בנושא באתר המרכז.

 

כתב העת  Theoretical Inquiries in Law

http://www.bepress.com/til/

 

מרכז-על צגלה מוציא לאור כתב עת, Theoretical Inquiries in Law, בשפה האנגלית. כתב העת נערך על ידי מרצים מהאוניברסיטה ומפקולטאות למשפטים באוניברסיטאות אחרות בארץ  והוא עוסק במחקר משפטי בינתחומי. לכתב העת ישנה מערכת בה חברים תלמידי הפקולטה. לפירוט ראו בפרק "פרסומי הפקולטה".

 

תמיכה בסדנאות ומחקרים של חברי סגל

 

המרכז תומך במספר רב של סדנאות מטעם הפקולטה בהם מציגים חוקרים מובילים מהארץ והעולם את עבודתם בפני חברי הסגל וסטודנטים. כמו כן תומך המרכז תומך מזה שנים במחקרים שונים הנעשים על ידי סגל הפקולטה למשפטים, והוא ימשיך לעשות כן אף בשנת תשס"ז.

 

מלגות, פרסים ותמיכה במשלחות ובתוכניות חילופי תלמידים בחו"ל

 

מזה מספר שנים מעניק מרכז-על צגלה מלגות קיום ע"ש גב' אלגה צגלה ז"ל, לחוקרים וחוקרות צעירים בתחילת דרכם האקדמית. המרכז ימשיך בפעילות זו אף בשנת תשס"ז (קריאה לסטודנטים להגשת מועמדות תתפרסם על לוחות המודעות). בשנת הלימודים תשס"ז יעניק המרכז גם מלגה לתלמיד/י התואר השלישי (ראו פרסום באתר המרכז). בנוסף מעניק המרכז פרסים שנתיים למאמרים מצטיינים. פרס שנתי אחד ניתן למאמרים של חברי סגל צעירים אשר נכתבים בעברית. פרס שני ניתן למאמרים של תלמידים לתארים מתקדמים מאוניברסיטת תל אביב. לבסוף, המרכז תומך גם במערכת העניפה של תוכניות חילופי התלמידים של הפקולטה.

 


התכניות לחינוך משפטי קליני ע"ש אלגה צגלה

מנהלת המכון: ד"ר נטע זיו

מזכירת התכניות: גב' אלטוויל

http://www.tau.ac.il/law/clinics/

 

התכניות לחינוך משפטי קליני הוקמו בפקולטה מתוך מטרה להגביר את מעורבותם של אנשי משפט בקידום צדק משפטי וחברתי, ומתוך כוונה להביא ליצירת תרבות משפטית המחוייבת לצדק חברתי. התכניות משלבות לימודים משפטיים מעשיים ועיוניים, הענקת סיוע משפטי והעצמה אישית וקהילתית. שילוב זה מציע תובנות ייחודיות המעשירות ומפרות את המחקר האקדמי ואת הפרקטיקה המשפטית כאחת.

 

ללימודים הקליניים מספר רציונלים: חינוך משפטי קליני מבוסס על התפיסה לפיה על משפטנים כפרטים, וכקולקטיב מקצועי, מוטלת אחריות להשתמש בידע, במעמד ובמשאבים שמעניק המקצוע לעשות למען שינוי חברתי אמיתי, בין היתר באמצעות השבה לקהילה שבקרבה הם חיים ועובדים. שוויון בכלל - ושוויון בנגישות למשפט בפרט - הם עניינם של משפטנים, שכן מיצוי זכויות אינו יכול להישאר נחלתם הבלעדית של מי שבידם היכולת לרכוש שירותים משפטיים ולממנם. כמוסד לחינוך משפטי שבין תפקידיו הכשרת עורכי דין לעתיד, לפקולטה למשפטים יש אחריות לקידום ערכים אלו. בין כותלי הפקולטה למשפטים רוכשים סטודנטים את החינוך המשפטי שבסיומו נולד "התוצר הסופי" של תהליך זה – המשפטן ועורך הדין.

 

סטודנטים למשפטים מפתחים, במהלך לימודיהם, את הבנתם ואת רגישותם, בדבר יכולתו של המשפט להוות מכשיר לשינוי חברתי, ובכושרו להשיג צדק חברתי. כנגזר מכך, מעצבים הסטודנטים את תודעתם בדבר תפקידם של עורכי דין במימוש מטרות אלו. תוכניות לימודיות החושפות סטודנטים לעוול חברתי, כשלצדן מוצעות הזדמנויות למעורבות משפטית מתקנת, חייבות להתקיים בתוך הפקולטה למשפטים, בשל ההשפעה המכרעת שיש לפקולטה על עיצוב הזהות המקצועית של עורך הדין העתידי.

מתן הזדמנות לסטודנטים במהלך לימודיהם לרתום, הלכה למעשה, את המשפט לסיוע לאוכלוסיות חלשות אנשים עניים, מיעוטים, עצורים ונאשמים בהליך הפלילי - יתרום לפיתוח ולשימור רגישותם לאי-צדק חברתי ומשפטי גם בהמשך דרכם המקצועית. כמוסד הפועל בתוך הקהילה, על הפקולטה למשפטים להעניק ממשאביה האנושיים והחומריים לקידום זכויותיהם של אנשים עבורם "המשפט" נתפס כשייך לאחרים, אך לא להם. ולבסוף, סטודנטים המשתתפים בתוכניות סיוע משפטי רוכשים מיומנויות מקצועיות מעשיות אשר מסייעות להם בחיים המקצועיים בהמשך דרכם.

 

הפקולטה תפעיל בשנת הלימודים תשס"ז שש תכניות קליניות:

התכנית לזכויות אדם

 התכנית לזכויות בהליך הפלילי

התכנית למשפט ורווחה

התכנית לצדק סביבתי,  בשיתוף עם ביה"ס ללימוד סביבה ע"ש פורטר

התכנית לזכויות פליטים ומבקשי מקלט

התכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי בבני ברק

 

כמו כן תפעל כחלק מהתוכניות הקורס הקליני: "אוניברסיטה בעם".

 

התכניות הקליניות מוצעות כחלק אינטגרלי של הלימודים של הסטודנטים בפקולטה. תיאור של כל אחת מן התכניות מופיע  באתר.

 

המשפט בשירות הקהילה – מרכז משאבים

מנהלת מרכז המשאבים: עו"ד טל קורמן

 

מטרת מרכז המשאבים מיסודה של קרן פורד, היא פיתוח משפטנות ועריכת דין לזכויות אדם ולצדק חברתי. פעולת המרכז במסגרת הפקולטה מבטאת את מחויבותה לקידום זכויות אדם וצדק חברתי ונכונותה לתמוך במשפטנים העוסקים בתחומים אלה, גם לאחר שסיימו לימודיהם.

 מרכז המשאבים עוסק בפיתוח תחומי משפט חדשים והפצת הידע שנרכש, פיתוח מודלים חדשניים של עריכת דין חברתית, ופיתוח כלים דיוניים ואסטרטגיות משפטיות. לשם כך פועל המרכז בדרך של עריכת מחקרים וכתיבת ניירות עמדה יישומיים, עריכת השתלמויות וכנסים בתחום המשפט ושינוי חברתי, והקמת קבוצות עבודה ולימוד של משפטנים המתמחים בנושאים ספציפיים כדוגמת: ייצוג נוער בפלילים, ייצוג מאושפזים בכפייה, חינוך משפטי קליני, עריכת דין "כלכלית" עבור אוכלוסיות מוחלשות. השנה יתמקד מרכז המשאבים בתחומים של:

משפט וחינוך;

משפט וכלכלה בדגש על מימון זעיר – מייקרופייננס, יזמות עסקית זעירה חונכות עסקית ופיתוח כלכלי-קהילתי;

הקניית ידע  והעצמת המיומנויות המקצועיות של העוסקים בעריכת דין חברתית בדגש על: תובענות ייצוגיות כאסטרטגיה משפטית לקידום זכויות אדם, אתיקה מקצועית של ייצוג נוער בפלילים, אתיקה מקצועית של עריכת דין חברתית, מודל התמודדות עם טראומה משנית של עורכי דין, מיומנויות מקצועיות בתחום החינוך המשפטי הקליני.

 

המכון למשפט פלילי ע"ש טאובנשלג

 

המכון למשפט פלילי הנו מרכז מחקר בינתחומי. מטרתו של המכון לקדם מחקרים בתחום המשפט הפלילי ובקשר שבין המשפט הפלילי לתחומי משפט אחרים ובהם המשפט הציבורי והמשפט הפרטי. כמו-כן מבקש המכון לקדם שיתוף פעולה בין חוקרים מתחום המשפט לחוקרים מדיסציפלינות אחרות, כגון, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה וכלכלה להבנה מקיפה יותר של המשפט הפלילי.

לקראת סיומה של השנה שעברה ולאחר שלוש שנים בהן הוקפאה פעילות המכון, שב המכון לפעילות שוטפת. בשנת תשס"ו ארגן המכון בשיתוף פעולה עם מרכז-על ע"ש צגלה יום עיון בתחום התיאוריה של המשפט הפלילי בו השתתפו חוקרים מארה"ב וקנדה. בשנה זו תמך המכון גם בקליניקה למשפט פלילי.

בשנת הלימודים תשס"ז מתכנן המכון הקמתה של קבוצת מחקר בינלאומית בתחום המשפט הפלילי. בנוסף מתוכננות במכון פעילויות שונות וביניהן כנס בשיתוף עם מרכז מינרבה לזכויות אדם בנושא "אסירים פוליטיים".

 

מרכז מינרבה לזכויות אדם

 

מנהל המרכז: פרופ' גיא מונדלק

מזכירת המרכז: מיכל לוקר-אשד

http://www.tau.ac.il/law/minerva/

 

מרכז מינרבה לזכויות אדם עוסק בטיפוח המחקר בתחום זכויות האדם במשפט הפנימי והבינלאומי. המרכז תומך במחקרים ובפרסומים ומקיים הרצאות, סמינרים וכינוסים ארציים ובינלאומיים. המרכז משותף לפקולטות למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים, ובראשו מכהנים לסירוגין אנשי סגל משתי האוניברסיטאות. 

 

בראשית שנת תשס"ו חילק המרכז מענקי מחקר בסך 33,000$ לחוקרים ממחלקות שונות באוניברסיטה.

במהלך השנה קיים המרכז מספר פעילויות ואירועים. הבולטים שבהם היו:

 

(א) ההרצאה הרביעית בסדרת הרצאות לזכויות האדם ניתנה על-ידי פרופסור יוסף רז מאוקספורד,  בקולוקוויום שנערך בעקבות ההרצאה נטלו חלק פרופסור רות גביזון ופרופסור אלון הראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 

(ב) במהלך חודש זכויות האדם נערך יום עיון בנושא חנוך לזכויות אדם, בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי איטרנשיונל  והמשפט בשירות הקהילה - מרכז המשאבים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. בכנס הוצגו הנושאים הבאים: "חינוך לזכויות אדם – מטרות מתודות והתלבטויות" שבמסגרתו נערכו סדנאות דיון בקבוצות קטנות ע"י מנחים מחום הוראת זכויות האדם,  "בין מערכת החינוך הממלכתית לחברה האזרחית", "שילוב קולנוע בפעילות חינוכית" ומפגש מסכם בנושא "מקומו של החינוך בהגנה על זכויות האדם ובמימושן".

 

(ג) סדנה בנושא של העצמה וזכויות. הסדנה הביאה חוקים מתחום המשפט ומתחומים אחרים לבחון את מושג ההעצמה על גווניו השונים. החוקרים עסקו במשמעות מושג ההעצמה דרך בחינה של  מקרי מבחן כגון – העצמה כלכלית בקהילה, זכויות עובדים, זכויות ילדים, יחידות הסיוע בבתי המשפט לענייני משפחה, זכויות של זונות, זכויות עגונות, העצמה ותכנון עירוני, ועוד.

 

 (ד)  אירוחו של ד"ר רוני בראומן, המנכ"ל היוצא של הארגון הבינלאומי, זוכה פרס נובל לשלום "רופאים ללא גבולות", שדיבר על " פעולה הומניטרית במצבי כיבוש: השטחים הפלסטינים במבט גלובלי".  על דבריו הגיבה ד"ר ארנה בן נפתלי מבית הספר למשפטים של המכללה למנהל.

 

(ה) כנס נושא "צרכים וזכויות במדינת הרווחה". הכנס נועד לבחון את היחס בין זכויות וצרכים כפי שהוא משתקף בעבודה הקדמית בתחום המשפט והעבודה הסוציאלית.  במסגרת הכנס התמקדו הדבורים בשני מקרי מבחן – אנשים החיים בעוני ואנשים עם מוגבלות.

 

(ו) במהלך החודשים דצמבר - מאי 2006 התקיימו במסגרת המרכז מספר אירועים נוספים בנושאים מגוונים:  רב שיח בהשתתפות אנשי אקדמיה בנושא "שוויון מגדרי", פעילות הפורום לזכויות האדם הפועל בשיתוף עם מרכז מינרבה לזכויות האדם בירושלים שאירח את פרופ' הנרי סטיינר,  פרופ' אד מורגן ופרופ' קנדל תומס. המרכז תמך בכנס "סקס אחר 06" המאורגן על-ידי הפורום ללימודי נשים עם NCJW באוניברסיטת תל-אביב והפורום ללימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית; והקרין את הסרט בנושא "וול-מארט, העלות הגבוהה של המחיר הנמוך" וקיים דיון בנושא בהשתתפות פרופ' רונן שמיר וד"ר עלי בוקשפן.

 

מרכז מינרבה מתכנן להמשיך את פעילותו בשנת תשס"ז בתחומי זכויות האדם בישראל והעולם, באמצעות תמיכה  במחקר בתחומים רבים, ופתיחת הרצאות וימי עיון לקהל הרחב.

 
מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

 

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום הוא יחידה אוניברסיטאית רב-דיסציפלינרית לעידוד המחקר, ההוראה והחשיבה בנושאים הקשורים לשלום. המרכז פועל כגוף המשותף לפקולטות למדעי הרוח, מדעי החברה ומשפטים.

 

מטרות המרכז

ייזום, עידוד ופרסום של מחקרים הנוגעים לתהליכי פתרון סכסוכים ועשיית שלום; כינוס ועידות, ימי-עיון, סמינרים, הרצאות ופעילויות אקדמיות אחרות בתחומי עיסוקו של המרכז; הפצת ידע מוסמך בציבור הרחב ועידוד דיון ציבורי בסוגיות הנוגעות לתהליכי שלום; הענקת מלגות לסטודנטים לעידוד כתיבת עבודות לתואר השני והשלישי בנושאים רלוונטיים לתהליכי שלום, ועידוד ההוראה של נושאים אלו; ריכוז ספרות ותיעוד בשטח זה; פיתוח קשרים ודו-שיח עם מוסדות אקדמיים, מדעיים, ציבוריים, ממשלתיים ואחרים, בארץ ובחו"ל, לשם קידום המטרות האמורות לעיל, תוך הדגשה מיוחדת של טיפוח הקשרים עם חוקרים ומוסדות בחברות הערביות.

מחקר

המרכז מעודד מחקרים בנושאים מגוונים הקשורים בשלום להיבטיו השונים. הצעות מחקר המוגשות למרכז לצורך מימון נבחנות ונבחרות על-ידי הוועדה המדעית, שבה חברים נציגי מכונים ופקולטות מכל חלקי הקמפוס. בין המחקרים שנערכו במסגרת המרכז בשנים האחרונות והנערכים במסגרתו כיום: המימד הכלכלי של הסכמי השלום; זהויות ותפיסות שלום בקרב ערבים ויהודים בישראל, מחקר השוואתי של דרכים לפתרון קונפליקטים בתרבויות שונות; תהליכי התאמה ולמידה במסגרת הקונפליקט הישראלי-ערבי; תפקיד התקשורת במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים; מעמד ירושלים בהסכמי שלום

עתידיים;  אינטלקטואלים ותהליך השלום;  תנועות שלום דתיות; הבניית קו התפר; התרבות הישראלית בעיניים ערביות וכדומה.

מלגות

המרכז מעניק מלגות שנתיות לסטודנטים לתואר שני ושלישי המבקשים לבצע מחקר בתחומי פעולתו.

סגל המרכז

פרופ' מרדכי תמרקין - ראש המרכז

פרופ' תמר הרמן - מנהלת המרכז

מזכירות המרכז: בניין נפתלי, קומה 7, טל' 6424298, פקס: 6407489

קבלת קהל: ימים א' - ה', שעות 09:00 - 13:00