לוח אירועים

 

v      קבלת פנים שנה א' - יום ה' 19.10.06, בשעה 19:00, באולם בר שירה.

 

v      טכס מצטייני דקאן - יום ג' 13.3.07, באולם "כס המשפט".

 

v      משפט מבוים - יום א' 20.5.07, בשעה 17.00, באולם "כס המשפט".

 

v      טכס בוגרים -  9 בינואר 2007.

 

v      טכס מוסמכים (תואר שני) - 4 ביוני 2007.

 

v      מידע על אירועים נוספים ניתן למצוא בלוח האירועים באתר האינטרנט:

 

http://www.tau.ac.il/law/events.htm

 

 

 

               

 

 

לוח שנת הלימודים תשס"ז 2007/2006

 

 

היום הראשון ללימודים

22.10.06

יום א' ל' בתשרי

חופשת החנוכה

17.12.06

יום א' כ"ו בכסלו

היום האחרון לסמסטר הראשון

26.1.07

יום ו' ז' בשבט

היום הראשון לסמסטר השני

25.2.07

יום א' ז' באדר

חופשת פורים*

4.3.07

יום א' י"ד באדר

היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח

28.3.07

יום ד' ט' בניסן

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח

10.4.07

יום ג' כ"ב בניסן

יום הזיכרון לחללי צה"ל*

23.4.07

יום ב' ה' באייר

יום העצמאות

24.4.07

יום ג' ו' באייר

יום הסטודנט**

3.5.07

יום ה' ט"ו באייר

חופשת שבועות

22.5.07

23.5.07

יום ג' ה' בסיון

יום ד' ו' בסיון

היום האחרון ללימודים

29.6.07

יום ו' י"ג בתמוז

טכסי זיכרון

 

 

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

2.11.06

יום ה' י"א בחשון

טכס יום השואה

16.4.07

יום ב' כ"ח בניסן

טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל

22.4.07

יום א' ד' באייר

בימים אלה יופסקו הלימודים בשעות 13:00-12:00

 

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (תואר שני)

1.7.07

יום א' ט"ו בתמוז

צום ט' באב*

24.7.07

יום ג' ט' באב

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ (תואר שני)

17.8.07

יום ו' ג' באלול

*

ביום זה לא יתקיימו לימודים ובחינות והספריות תהיינה סגורות.

 

בערב פורים (יום ה' – 1.3.07 ) ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

**

ביום הסטודנט יופסקו הלימודים בשעה 12:00.

 

 

היום הראשון ללימודים בשנת תשס"ח 2008/2007 - 21.10.2007  יום א' ט' בחשון.