Home

פרסומים

קורות חיים

English

 

 

פרופסור נילי כהן

מופקדת הקתדרה על שם בנו גיטר
לדיני חוזים השוואתיים
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל-אביב

 

 

 

נילי כהן, חברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, סיימה את התואר הראשון (בהצטיינות),את התואר השני (בהצטיינות יתרה) ואת הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב.
תחומי המחקר שלה הם : דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, משפט השוואתי וכן משפט וספרות.

פרסומיה (בנפרד ובמשותף) כוללים : התערבות ביחסים חוזיים, גרם הפרת חוזה, חוזים א' ב' ג' ו-ד', וכן
Comparative Remedies for Breach of Contract
שאותו ערכה עם פרופ' מקנדריק מאוקספורד.

זכתה בפרס זוסמן (פעמיים), בפרס צלטנר, בפרס מינקוף למצוינות במשפט וכן בפרס הרקטור להצטיינות בהוראה (פעמיים).
היא מופקדת הקתדרה על שם בנו גיטר לדיני חוזים השוואתיים ומנהלת קרן בברלי וריימונד סקאלר לזכויות אדם במשפט הפרטי.

היא כיהנה כרקטור של האוניברסיטת תל-אביב. (1997 – 2001)

נילי כהן קיבלה תואר כבוד מאוניברסיטת בואנו איירס. הייתה חברה בועדת הקודיפיקציה של המשפט הפרטי הישראלי.
היא חברה נלווית באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי וב
American Law Institute.
מאז 2000 היא חברה בוועדה האקדמית של האוניברסיטה הבינלאומית של ונציה.

משרד: חדר 440, בניין מינקוף
טלפון : 03-6408144

דוא"ל nilico@post.tau.ac.il